ΕΟΔΥ: Στο επίκεντρο τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές

Συναντήσεις εργασίας για τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές ξεκινά με πρωτοβουλία του Εθνικού Οργανισμού Υγείας.

Ο ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, και σε συνεργασία με επιστήμονες από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, διοργανώνει σειρά συναντήσεων εργασίας.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατά την τρέχουσα και θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα με εκπρόσωπους των Περιφερειών/ Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας, στο κεντρικό κτήριο του ΕΟΔΥ.

Οι συναντήσεις γίνονται στο πλαίσιο ενίσχυσης των δράσεων πρόληψης νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές και της διατομεακής συνεργασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Σκοπός των συναντήσεων είναι να παρουσιασθούν και συζητηθούν οι τρέχουσες προκλήσεις από τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές στη χώρα μας, και τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης και απόκρισης, συμπεριλαμβανομένων των έργων καταπολέμησης κουνουπιών από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Πηγη:https://www.onmed.gr/