ΕΟΠΥΥ: Διορίστηκε προσωρινή Διοικήτρια η Θεανώ Καρποδίνη – Τι αναφέρει η απόφαση

Την έως τώρα Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη διόρισε προσωρινή Διοικήτρια του Οργανισμού ο υπουργός Υγείας

Το τιμόνι του μεγαλύτερου Οργανισμού Υγείας της χώρας αναλαμβάνει ως προσωρινή Διοικήτρια η μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρος Θεανώ Καρποδίνη.

Όπως προβλέπει απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεων, η κ.Καρποδίνη αναλαμβάνει ως προσωρινή Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ μέχρι να επιλεγεί ο μόνιμος Διοικητής. Βέβαια όλες οι πληροφορίες του HealthReport.gr αναφέρουν ότι η Θεανώ Καρποδίνη θα παραμείνει στη συγκεκριμένη θέση και με κανονική θητεία.

Και πρόεδρος του ΔΣ

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας φαίνεται ότι έσπευσε να διορίσει προσωρινή Διοικήτρια στον ΕΟΠΥΥ δεδομένου ότι μετά τη ψήφιση του νόμου ο Οργανισμός είχε μείνει ακέφαλος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Θεανώ Καρποδίνη θα είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Πάντως οι αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ είναι και λειτουργικού χαρακτήρα κάτι που θα φανεί το επόμενο διάστημα, καθώς για πρώτη φορά αναλαμβάνει όχι Πρόεδρος αλλά Διοικητής, ενώ πολλές ρυθμίσεις θυμίσουν ακόμη και ΔΕΚΟ.

Το ΦΕΚ με το οποίο διορίζεται η Θεανώ Καρποδίνη αναφερει: «Διορίζουμε την ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΘΕΑΝΩ του Εμμανουλ, Πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Προσωρινή Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ.
Η θητεία της ανωτέρω αναφερόμενης θα διαρκέσει έως την επιλογή και τον διορισμό του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα άρθρα 20 επ. του ν. 4735/2020 (Α ́ 197).
Η προσωρινή Διοικήτρια του Οργανισμού θα είναι και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων τριακοστού τετάρτου και τριακοστού πέμπτου του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ» του ν. 4737/2020 (Α ́ 204)».

Σε ότι αφορά στις αποδοχές αυτές φαίνεται ότι κινούνται στις 55.000 ευρώ ετησίως αφού ο νέος νόμος προβλέπει ότι οι αποδοχές του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ θα εί αι ίδιες με αυτές του Διοικητή του ΕΦΚΑ.

Αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση: «β) την υπό στοιχεία Α2β/Γ.Π. οίκ.68217/23.10.2020 προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143), όπως ισχύει, εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου €55.000,00 ετησίως η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του φορέα».

 

Πηγή: https://www.healthreport.gr/