ΕΟΠΥΥ: Ενημέρωση σχετικά με clawback Α’ και Β’ εξαμήνου 2019 όλων των υπηρεσιών υγείας

Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Στρατηγικού Σχεδιασμού Τμήμα Επιχειρησιακού. Σχεδ. & Προγρ. Αναπτυξιακών Έργων
Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι Τηλ.: 2108110842- 844
E-mail: d8 @eopyy.gov.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με clawback Α’ και Β’ εξαμήνου 2019 όλων των υπηρεσιών υγείας (πλην φαρμάκου)»
Σε συνέχεια της από 21-7-2020 ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ (ΔΒ3Ε/742οικ20367), σας υπενθυμίζουμε ότι:
Α) Όλοι οι παρόχοι – προμηθευτές του ΕΟΠΥΥ στους οποίους καταλογίστηκε ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback), αποστέλλουν τα πιστωτικά τιμολόγια προς την Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ.) του Οργανισμού στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας κάθε πάροχος-προμηθευτής υπάγεται. Οι ταχυδρομικές διευθύνσεις των ΠΕ.ΔΙ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (https://www.eopyy.gov.gr/sites/ALL). Πιστωτικά τιμολόγια που θα αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, δεν θα παραλαμβάνονται.
Β) Όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς ΔΑΠΥ, ώστε να μπορούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
1. Από την κεντρική ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr) στο σύνδεσμο Επαγγελματίες→ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παρόχων Υγείας→Ενημέρωση Συναλλασσομένων→ Πιστοποίηση με Κλειδάριθμο πραγματοποιούν «Εγγραφή Χρήστη».
Με την εκτύπωση της Εγγραφής, προσέρχονται σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ και παραλαμβάνουν τον κλειδάριθμο.
Ενεργοποιούν το κλειδάριθμο από την επιλογή «Ενεργοποίηση Χρήστη» στον ίδιο σύνδεσμο.
Εν συνεχεία οι Βεβαιώσεις μπορούν να εκτυπωθούν από το σύνδεσμο Επαγγελματίες→ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παρόχων Υγείας→ Ενημέρωση Συναλλασσομένων→ Ενημέρωση Συναλλασσομένων.
Ο Γεν. Δ/ντης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
Γ. Αγγούρης
Πηγή: http://medispin.blogspot.com/