ΕΟΠΥΥ και Νοσοκομεία «σβήνουν» τα ληξιπρόθεσμα της Κυβέρνησης

Οι εξοφλήσεις των προμηθευτών της δημόσια υγείας μαζί με τα rebate και clawback, ύψους 2,1 δις. ευρώ βγάζουν ασπροπρόσωπη την Κυβέρνηση στη δέσμευση για μείωση των ληξιπρόθεσμων σε προμηθευτές.

Πρωταγωνιστής στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους προμηθευτές του δημοσίου, αποδεικνύεται ο ΕΟΠΥΥ, καθώς μέσω του εξορθολογισμού των δαπανών και της λειτουργίας του κατάφερε να μειώσει τα ληξιπρόθεσμα κατά τουλάχιστον 1,5 δις. ευρώ. την τελευταία τριετία. Την ίδια στιγμή και τα νοσοκομεία κατάφεραν να μειώσουν κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τον Δεκέμβριο του 2015 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες του ΕΟΠΥΥξεπερνούσαν το 1,7 δις. ευρώ, όταν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ήταν 4,7 δις. ευρώ. Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ δηλαδή αποτελούσαν περί το 36% του συνόλου, ενώ σήμερα με βάση τα επίσημα στοιχεία του Ιουνίου, σε σύνολο συνολικών οφειλών 2 δις. ευρώ αποτελούν μόλις το 14% δηλαδή 281 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή τα νοσοκομεία όφειλαν 931 εκατ. ευρώ όταν πλέον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν υποχωρήσει στα περίπου 350 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στις αρχικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ, δε συμπεριλαμβάνονταν οι οφειλές προς τρίτες χώρες ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ. Ήταν οφειλές για νοσηλείες Ελλήνων πολιτών σε παρόχους υγείας στο εξωτερικό. Αυτές οι οφειλές συμπεριλήφθησαν στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες του ΕΟΠΥΥ για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2016, διαμορφώνοντας το ύψος των ληξιπροθέσμων αναλογικά στο τέλος του 2015 σε περίπου 1,9 δις. δις. ευρώ.

Ένα χρόνο μετά (τέλος του 2016), οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες του ΕΟΠΥΥ έπεσαν κάτω από το 1,3 δις ευρώ, δηλαδή, παρουσίασαν μείωση της τάξης του 30% (συμπεριλαμβάνοντας πλέον τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τρίτες χώρες, οι οποίες ανέρχονταν σε περίπου 150 εκατ. ευρώ την περίοδο εκείνη). Αντίστοιχα, στο τέλος του 2017 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες του ΕΟΠΥΥπαρουσίασαν περεταίρω μείωση προσεγγίζοντας το 0,5 δις ευρώ, δηλαδή, παρουσίασαν μείωση της τάξης του 75% περίπου σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2015.

Στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2018 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες του ΕΟΠΥΥ μειώθηκαν περισσότερο προσεγγίζοντας τα 280 εκατ. ευρώ, δηλαδή, παρουσίασαν μείωση της τάξης του 85% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2015, ενώ το τέλος Ιουλίου 2018, τα ληξιπρόθεσμα παρουσιάζουν περαιτέρω μείωση, προσεγγίζοντας τα 260 εκατ. ευρώ και βαίνουν επίσης μειούμενα.
Είναι γεγονός λοιπόν ότι η εντυπωσιακή μείωση των ληξιπρόθεσμων του ΕΟΠΥΥ, επηρέασε σημαντικά και τη μείωση των ληξιπροθέσμων προς ιδιώτες της Γενικής Κυβέρνησης. Έτσι τη στιγμή που η μείωση των οφειλών προς ιδιώτες του ΕΟΠΥΥ – όπως αναφέρθηκε – φτάνει το 85%, η αντίστοιχη μείωση των χρεών της Γενικής Κυβέρνησης (πλην ΕΟΠΥΥ) δείχνει αποκλιμάκωση μόλις στο 33%. Συγκεκριμένα, η μείωση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες που επετεύχθει από τη Γενική Κυβέρνηση ( πλην ΕΟΠΥΥ) είναι περίπου 1 δις. ευρώ

Σημειώνεται ότι η συνολική μείωση των ληξιπροθέσμων οφειλών προς ιδιώτες που επιτεύχθηκε από τη χώρα είναι 2.680 εκατ. ευρώ με τον ΕΟΠΥΥ να καλύπτει τα 1.423 εκατ. ευρώ, ποσοστό περίπου 55%. Δηλαδή, πάνω από το μισό στόχο της μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες καλύφθηκε από τον οργανισμό.
Εάν εδώ προσθέσουμε κει την αποκλιμάκωση των χρεών των νοσοκομείων, τότε σχεδόν τα 2 δις. ευρώ από τα 2,68 δις. ευρώ μείωσης των ληξιπρόθεσμων προήλθαν από τις κινήσεις στο χώρο της υγείας. Και επειδή τα τελευταία δύο χρόνια ο ΕΟΠΥΥ έχει προχωρήσει σε χρηματοδοτήσεις προς τα νοσοκομεία της τάξης του 1,3 δις. ευρώ, τότε φαίνεται ξεκάθαρα η έμμεση συμβολή του και εδώ στην εξόφληση των προμηθευτών του ΕΣΥ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του οργανισμού, η κατακόρυφη πτώση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ είναι αποτέλεσμα των παρεμβάσεων της (όπως η νέα διαδικασία τελικής εκκαθάρισης, μητρώο ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κ.α.), αφού τα έσοδα από τις προβλεπόμενες πηγές, δηλαδή, από ασφαλιστικές εισφορές και κρατική επιχορήγηση, ναι μεν αυξήθηκαν, όμως η αύξηση αυτή κατευθύνθηκε κυρίως στο Δημόσιο Τομέα. Επίσης σήμερα ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει ταμειακό υπόλοιπο που μπορεί να εξασφαλίσει επάρκεια για ένα δίμηνο, ενώ αποπληρώνει τους παρόχους σε διάστημα 2-3 μηνών κι έτσι δεν παράγει νέα ληξιπρόθεσμα.

Θα πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι οι μειώσει των οφειλών επιτεύχθηκαν και με την σημαντική συμβολή των ίδιων των ιδιωτών καθώς οι προμηθευτές της υγείας αποτελούν των μοναδικό κλάδο ο οποίος επιβαρύνεται με rebate και clawback. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν μειώνει κάθολου το γεγονός ότι υπήρξε ορθότερη διαχείρηση στα οικονομικά του ΕΟΠΥΥ που επέτρεψε και τη συνολική αποκλιμάκωση των χρεών που σήμερα δεν ξεπερνούν τα 250-260 εκατ. ευρώ.

 

Πηγη:http://medispin.blogspot.com