ΕΟΠΥΥ: «Μοιράζει» 138 εκατ. ευρώ σε 11 κωδικούς δαπανών

Το τέλος του 2017 βρήκε τον ΕΟΠΥΥ με περισσότερα από 534 εκατ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα, με περίπου τα 200 εξ αυτών να έχουν ήδη ενταχθεί στον προϋπολογισμό με τη 2η τροποποίηση του. Από τα υπόλοιπα, ο Οργανισμός προτείνει την αξιοποίηση 138 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση συγκεκριμένων κωδικών δαπανών.

Όπως δείχνουν στοιχεία που συνοδεύουν την απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ για την τροποποίηση του προϋπολογισμού της τρέχουσας χρονιάς, από τα περίπου 534 εκατ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα που είχε ο φορέας στο τέλος του 2017, στα οποία αξίζει αν αναφέρουμε ότι δεν περιλαμβάνονται εκείνα της ειδικής χρηματοδότησης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, μένουν να ενταχθούν πάνω 334 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, η διοίκηση προτείνει τη χρήση των 138 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των κωδικών:

 1. «Ιατρικές Επισκέψεις (προηγούμενης χρήσης)» κατά  9.000.000 ευρώ
 2. «Αμοιβές παρακλινικών εξετάσεων Προηγούμενης Χρήσης» κατά  30.000.000 ευρώ,
 3. «Αμοιβές για Φυσικοθεραπείες προηγούμενης χρήσης» κατά  10.000.000 ευρώ,
 4. «Δαπάνες για Ιδιωτικές ΜΤΝ, ΜΧΑ προηγούμενης χρήσης» κατά  12.000.000 ευρώ,
 5. «Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης Προηγούμενης Χρήσης» κατά  3.000.000 ευρώ,
 6. «Ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας προηγούμενης Χρήσης» κατά  10.000.000 ευρώ,
 7. «Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές προηγούμενης χρήσης» κατά  10.000.000 ευρώ,
 8. «Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής προηγούμενης χρήσης» κατά  1.000.000 ευρώ,
 9. «Υγειονομικό Υλικό προηγούμενης χρήσης» κατά  13.000.000 ευρώ,
 10. «Πρόσθετη Περίθαλψη προηγούμενης χρήσης» κατά  10.000.000 ευρώ και
 11. «Λοιπές παροχές σε είδος (π.χ. τεχνητός νεφρός κλπ.) (Συμπεριλαμβάνονται  Αποκλειστικές νοσοκόμες, βοήθεια  τοκετού, μετακινήσεις  νεφροπαθών κ.λ.π.)» κατά 30.000.000 ευρώ προκειμένου να πληρωθούν δαπάνες υγείας προηγούμενων ετών.

Πέραν της αξιοποίησης των ταμειακών διαθεσίμων, μεταξύ των διαφοροποιήσεων που αποφάσισε ο ΕΟΠΥΥ είναι και η αύξηση του λογαριασμού «Δαπάνες Διαγνωστικών Εξετάσεων – Ιατρικών Πράξεων Δ.Υ.ΠΕ.» κατά το ποσό των 40 εκατ. ευρώ  και  την ισόποση μείωση του λογαριασμού Εξόδων «Νοσοκομειακή περίθαλψη».

 

Πηγη:https://virus.com.gr