ΕΟΠΥΥ: Προσθήκη στον Κατάλογο Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Την αναθεώρηση του καταλόγου φαρμάκων υψηλού κόστους σοβαρών παθήσεων που προεγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα, το φάρμακο που προστίθεται είναι το Cablivi, το οποίο ενδείκνυται για θεραπεία ενηλίκων και εφήβων ηλικίας 12 ετών και άνω με σωματικό βάρος τουλάχιστον 40 kg. Το φάρμακο αφορά ασθενείς που εμφανίζουν επεισόδιο επίκτητης θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας (aTTP) σε συνδυασμό με πλασμαφαίρεση και ανοσοκαταστολή.

Σχετικά με τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C, τα αιτήματα εισάγονται στο μητρώο της ηπατίτιδας C. Για την προσθήκη νέων φαρμάκων υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής παρακολούθησης φαρμακευτικής δαπάνης, ολοκλήρωσης διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων και δημιουργίας μητρώων ασθενών με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2022.

 

 

Πηγή: https://virus.com.gr/