ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με τη δράση συμψηφισμών 12-15

ΕΟΠΥΥ
Μαρούσι, 25/05/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σχετικά με τη δράση συμψηφισμών 12-15
Κατόπιν ερωτημάτων από παρόχους σας γνωρίζουμε ότι το ποσό οφειλής του ΕΟΠΥΥ από το υπόλοιπο του 10% των ετών 2012-2015 που λάβατε σε ενημερωτική κατάσταση είναι μικτό και σε αυτό περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις (φόρος και Μ.Τ.Π.Υ.), συνεπώς το ποσό που τελικά αφαιρείται κατά το συμψηφισμό με τα ποσά rebate-clawback των ετών 2013-2015 είναι το καθαρό ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση αυτών.