ΕΟΦ: “Αντίδοτο” στις ελλείψεις φαρμάκων η ταινία γνησιότητας, παρά τα 30 χρόνια εφαρμογής

Το σύστημα της παρακολούθησης των φαρμάκων, μέσω της ταινίας γνησιότητας, συμπληρώνει περίπου 30 χρόνια λειτουργίας.

Αποτελεσματικό παραμένει το σύστημα παρακολούθησης των φαρμάκων μέσω της ταινίας γνησιότητας, παρότι έχει 30 χρόνια εφαρμογής.

Οι ελλείψεις, ωστόσο, προκαλούνται από μία σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων η απουσία εμπορικού ενδιαφέροντος από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

Τα παραπάνω επισημαίνει η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), με αφορμή την εφαρμογή ψηφιακής πλατφόρμας παρακολούθησης των ελλείψεων στα ράφια των ελληνικών φαρμακείων.

Για να διασφαλιστεί η επάρκεια – σημειώνει – απαιτείται συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, με κοινό τόπο και στόχο τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της αγοράς ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Υπάρχει, ωστόσο, ένας αριθμός παραγόντων που είναι πιθανό να συμβάλλουν στη δημιουργία έλλειψης, όπως είναι οι φυσικές καταστροφές, οι αποτυχίες σε ένα σύνθετο σύστημα παραγωγής, η διαθεσιμότητα των πρώτων υλών, οι τιμές των φαρμάκων και οι οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένα τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού.

Ορισμένα κρίσιμα φάρμακα παύουν να παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον στη διάρκεια ζωής τους, οδηγώντας τις επιχειρήσεις σε διακοπή της κυκλοφορίας τους, γεγονός που επιτείνει τον κίνδυνο διαταραχών στον εφοδιασμό και ελλείψεις.

Από πολύ νωρίς, η Ελλάδα, μέσω του ΕΟΦ, έχει προχωρήσει στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Το σύστημα της παρακολούθησης των φαρμάκων μέσω της ταινίας γνησιότητας, παρά τα 30 περίπου χρόνια που έχουν παρέλθει από τη δημιουργία του, είναι ακόμη πρωτοπόρο στο τομέα της ιχνηλασιμότητας και της διασφάλισης της γνησιότητας των προϊόντων.

Είμαστε μεταξύ των πρώτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφάρμοσε το μέτρο της απαγόρευσης των “παράλληλων” εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης για να διασφαλίσει ότι τα φάρμακα μένουν στην εγχώρια αγορά.

Την ίδια ώρα, ο ΕΟΦ συνεργάζεται στενά με όλες τις διωκτικές αρχές για την πάταξη της παράνομης διακίνησης των φαρμάκων με φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα (Διαδίκτυο).

Αναντικατάστατα

Ο ΕΟΦ, σε στενή συνεργασία με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ), μεριμνά για τη συνέχιση της διάθεσης των αναντικατάστατων φαρμακευτικών προϊόντων, ώστε να μη δημιουργηθεί θεραπευτικό κενό, όπου αυτό είναι εφικτό.

Τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί, όπως η παρακολούθηση των πωλήσεων από τις φαρμακευτικές εταιρείες και των εξαγωγών από τις φαρμακαποθήκες, συμβάλλουν τα μέγιστα στην μείωση του αντίκτυπου των ελλείψεων.

Η νέα εφαρμογή για την παρακολούθηση των ελλείψεων είναι η συνέχεια στα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιούνται με πρωταρχικό στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ελλείψεων.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr