ΕΟΦ: Πλαφόν 300 ευρώ ανά γιατρό το κόστος συμμετοχής σε συνέδριο

Οποιουδήποτε είδους σχετικά δικαιολογητικά δεν θα κατατίθενται εφεξής στον ΕΟΦ, αλλά θα αποτελούν ευθύνη του συμμετέχοντα.

Μία σειρά προϋποθέσεων πρέπει να πληρούνται, ώστε να μπορούν οι εταιρείες να καλύψουν την παρακολούθηση συνεδρίων από γιατρούς.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), επιτρέπεται η κάλυψη εφόσον έχει γίνει λήψη εκπαιδευτικής άδειας από το φορέα εργασίας του γιατρού.

Ο επαγγελματίας Υγείας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των πληροφοριών και την τήρηση της εκπαιδευτικής άδειας, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οποιουδήποτε είδους σχετικά δικαιολογητικά δεν θα κατατίθενται εφεξής στον ΕΟΦ, αλλά θα αποτελούν ευθύνη του συμμετέχοντα.

Η νομοθεσία ορίζει πως αποδέκτες προωθητικών ενεργειών των εταιρειών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, είναι μόνο τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να συνταγογραφούν ή να προμηθεύουν τα φάρμακα.

Κόστος

Το κόστος φιλοξενίας (διαμονή και διατροφή) σε επιστημονικές εκδηλώσεις και συνέδρια του εσωτερικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως τα 70 ευρώ και το ανώτερο κόστος τα 150 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το κόστος φιλοξενίας σε επιστημονικές εκδηλώσεις – συνέδρια του εξωτερικού, καθορίζεται σε 100 ευρώ ανώτερο κόστος διατροφής με πρωινό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το ανώτερο κόστος 300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το αργότερο δέκα ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από εταιρείες στοιχεία αναφορικά με συμμετοχές επαγγελματιών Υγείας σε επιστημονικές εκδηλώσεις και σε συμβουλευτικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων εσωτερικού – εξωτερικού.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr