Επέκταση των συμψηφισμών οφειλών ΕΟΠΥΥ-ιδιωτικών κλινικών

Αναγνώριση των πορισμάτων των Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιριών αποτελεί η τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις”.

Στην πράξη, η τροπολογία επεκτείνει το συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των παρόχων και για τα έτη 2012-2013. Πρόκειται για χρέη σε clawback και rebate ή οφειλές που προέκυψαν από τους ελέγχους των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών και για τα οποία δίνεται η δυνατότητα να συμψηφιστούν με ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους αυτούς. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των οφειλών των παρόχων σε δόσεις. Η απόφαση λαμβάνει προκειμένου να «αντιμετωπισθούν με ενιαίο τρόπο οι εκκαθαρισθείσες κατά νόμο υποβολές των παρόχων του Οργανισμού».

Συμψηφισμός και ρύθμιση οφειλών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ

 

Πηγη:https://virus.com.gr