Επένδυση 30,1 εκατ. ευρώ σε 9,4 εκατ. self test για τον έλεγχο της επιδημίας

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τα διατίθενται από τα Ελληνικά Φαρμακεία τα self test της Roche και της Κινεζικής Joysbio.

Την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο φαίνεται ότι έλαβαν οι 5 εταιρείες, που θα διαθέσουν τα  αυτοδιαγνωστικά τεστ (self test) για κορονοϊό και σύντομα αναμένεται να αρχίσουν να διατίθενται από τη Ελληνικά Φαρμακεία. Τα τεστ που θα κυκλοφορήσουν είναι δύο, το ένα από τη Roche Diagnostics που θα διαθέσει το δικό της self test, ενώ άλλες 4 εταιρείες θα εισάγουν το τεστ της κινεζικής εταιρείας Joysbio. Η Ελληνική Κυβέρνηση σε πρώτη φάση θα διαθέσει 30,15 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 9,4 εκατ. τεμαχίων self test.

Θυμίζουμε ότι μετά την αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών που υπέβαλαν συνολικά 30 εταιρείες, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η οποία διενήργησε το διαγωνισμό, κατέληξε στην αποδοχή των οικονομικών προσφορών 5 εξ αυτών, οι φάκελοι των οποίων απεστάλησαν στη συνέχεια στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση της νομιμότητας τους. Οι εταιρείες αυτές είναι οι εξής:

ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ,

ΑΝΑΤS Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορική-Φαρμακευτικών και Ιατροτεχνολογικών υλικών Κατασκευαστική- Τεχνική-Βιομηχανική- Διαχείριση ακινήτων

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Β.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MARVIFARM)

Η πρώτη από της πέντε θα διαθέσει το δικό της test και οι άλλες 4 το test της Joysbio.

Συνολικά  η χώρα θα προμηθευτεί 9,4 εκατομμύρια self test αξίας 30,15 εκατ. ευρώ, και τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν από τα φαρμακεία.

Οι εταιρείες
Ο αριθμός των self test που θα αγοραστούν από κάθε εταιρεία διαμορφώνεται σύμφωνα με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης ως εξής:

1) Για την προμήθεια με αγορά 2.500.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην τιμή των 2,29 ευρώ, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 5.725.000,00 ευρώ.

2) Για α την προμήθεια με αγορά 1.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην εταιρεία ΑΝΑΤS Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορική-Φαρμακευτικών και Ιατροτεχνολογικών υλικών- Κατασκευαστική- Τεχνική-Βιομηχανική- Διαχείριση ακινήτων στην τιμή των 3,30 ευρώ, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 3.300.000,00 ευρώ.

3) Για την προμήθεια με αγορά 3.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην εταιρεία SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην τιμή των 3,36 ευρώ, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 10.080.000,00 ευρώ.

4) Για την προμήθεια με αγορά 1.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην εταιρεία ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Β.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MARVIFARM) στην τιμή των 3,45 ευρώ, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 3.450.000,00 ευρώ.

5) Για την προμήθεια με αγορά 1.900.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ στην τιμή των 4 ευρώ, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 7.600.000,00 ευρώ.

Φαίνεται ότι το τεστ της Κίνας παρουσιάζει διακύμανση τιμής από 2,29 έως 3,45 ευρώ.

 

 

Πηγή: https://healthmag.gr/