Επεκτείνεται το δίκτυο τηλεϊατρικής

Την επέκταση του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ) σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενέκρινε ο υπουργός Υγείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των κατοίκων αυτών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας χωρίς να απαιτείται μετακίνηση από τον τόπο κατοικίας τους.

Για το σκοπό αυτό θα αποδεσμευτούν κονδύλια ύψους 500.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το Βόρειο Αιγαίο κι 1.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το Νότιο Αιγαίο. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020» και «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» αντίστοιχα, ενώ δικαιούχος και φορέας διενέργειας όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών θα είναι η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου.

 

Πηγη:https://virus.com.gr