Επικαιροποίηση μέτρων για την CoViD σε ψυχιατρικές δομές και τμήματα [εγκύκλιος]

Επικαιροποιημένες οδηγίες προστασίας από τον κορωνοϊό σε ψυχιατρικές δομές, παρέχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας.

Σε σχετική εγκύκλιο, την οποία υπογράφει η υφυπουργός Ζωή Ράπτη και παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται πως τα μέτρα που ισχύουν είναι – ανά τύπο μονάδας – τα εξής:

Στεγαστικές μονάδες:

Στους ενοίκους των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν και για τον γενικό πληθυσμό.

Για τους νοσηλευόμενους σε ενδονοσοκομειακές μονάδες μακράς νοσηλείας των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, ο διευθυντής της κλινικής ή ο επιστημονικά υπεύθυνος αυτής αποφασίζουν για κάθε ασθενή λαμβάνοντας υπόψη τις ευαλωτότητες και σεβόμενοι τις ανάγκες εκάστου ασθενούς.

Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ανωτέρω Μονάδων και η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα μεριμνούν για την εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας από τους ενοίκους και το προσωπικό.

Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικών Τμημάτων, Κέντρα Ημέρας και Κινητές Μονάδες:

‘Ολες οι ομαδικές και ατομικές συναντήσεις θα γίνονται δια ζώσης με τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την εξ΄ αποστάσεως διενέργειά τους (ασθένεια, χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των συμμετεχόντων).

 

Επιπλέον Πληροφορίες

 

 

Πηγή: https://www.iatronet.gr/