Επικουρικοί γιατροί και επικουρικοί εργαζόμενοι- Η ΑΔΕΔΥ συνιστά να είναι επιφυλακτικοί σε ομαδικές αγωγές για μονιμοποίηση βάσει απόφασης του Ευρ. Δικαστηρίου

Πριν τρείς εβδομάδες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε την C-760/18/11-02-2021απόφαση για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ, των οποίων οι συμβάσεις έχουν ανανεωθεί κατ΄ επανάληψη.

Αμέσως εμφανίστηκαν συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία, οι επικεφαλής των οποίων έχουν μόνιμο στασίδι σε τηλεοπτικές εκπομπές, προτρέποντας τους συμβασιούχους να υποβάλλουν ομαδικές αγωγές, προκειμένου οι συμβάσεις τους να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου. Συνεργάτες των δικηγορικών γραφείων άρχισαν να στέλνουν ομαδικά e-mail και να περιέρχονται δημόσιες υπηρεσίες, ανάμεσα στις οποίες και Νοσοκομεία, προκειμένου να εισπράξουν προκαταβολές.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε την ΑΔΕΔΥ να ζητήσει γνωμοδότηση από εξειδικευμένο νομικό γραφείο και να εκδώσει ανακοίνωση, προκειμένου να προστατεύσει τους εργαζόμενους του Δημοσίου.

Όπως τονίζει η ΑΔΕΔΥ, με την απόφαση του Ευρ. Δικαστηρίου «ούτε ανοίγει κάποιος «δρόμος» μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης για ομαδικές αγωγές προς τα ελληνικά Δικαστήρια προς αναγνώριση υφιστάμενων, παρατεινόμενων ή διαδοχικώς ανανεούμενων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, ως μία ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, ούτε η απόφαση δημιουργεί κάποιο δεδικασμένο στην κατεύθυνση αυτή. Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. το θέμα των συμβασιούχων στο Δημόσιο είναι θέμα πολιτικής βούλησης και όχι δικαστικής απόφασης. Για αυτό απαιτείται, άμεσα, η ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης, τουλάχιστον για όσους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες».

Καλό είναι οι επικουρικοί γιατροί και εργαζόμενοι να είναι προσεκτικοί και να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την προειδοποίηση της ΑΔΕΔΥ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΔΥ

 

Πηγή: https://www.ygeianet.gr/