Επισήμανση για κινδύνους στην Υγεία

Στις ετικέτες των προϊόντων από το 2020

 

Ένας κωδικός 16 χαρακτήρων που ονομάζεται μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου, γνωστός με το ακρωνύμιo UFI, που αφορά στους κινδύνους για την υγεία, θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά στις ετικέτες των προϊόντων από το 2020. Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ως το 2025 ο κωδικός UFI θα είναι υποχρεωτικός στην επισήμανση όλων των προϊόντων που ταξινομούνται όσον αφορά στους κινδύνους για την υγεία ή στους φυσικούς κινδύνους. Οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες που διαθέτουν αυτά τα προϊόντα στην αγορά θα πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ άλλων και τον κωδικό UFI, στα κέντρα δηλητηριάσεων. Στην ιστοσελίδα των κέντρων δηλητηριάσεων του ECHA διατίθενται εργαλεία και οδηγίες υποστήριξης για τη δημιουργία του κωδικού UFI.

 

Πηγη:HealthDaily