Επιστολή προς τον τομέα Υγείας της Νέας Δημοκρατίας απο τον Συν.Εργασ.Ια

Συνδεσμος Εργαστηριακων Ιατρων ΣΥΝ.ΕΡΓΑΣ.ΙΑ
May 28, 2019
Προς τον τομέα Υγείας της Νεας Δημοκρατιας
κ Βασίλη Οικονόμου και Ιάσονα Φωτήλα
28-5-2019
ΘΕΜΑ: ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ CLAWBACK
Ο σύνδεσμος εκπροσωπεί τους ιδιώτες εργαστηριακούς ιατρούς με δικό τους εργαστήριο και εργαστήρια που το >51% κατέχουν εργαστηριακοί ιατροί.
Όπως γνωρίζετε με συμμετοχή ανω του 95% των ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και Κλινικοεργαστηριακών ιατρών και με την στήριξη όλων των Ιατρικών συλλόγων της χώρας και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου πραγματοποιήθηκε τριήμερη (22 εως 25/5/19) απεργία και κλείσιμο των διαγνωστικών μονάδων που εξυπηρετούν το 95% των ασθενών που χρειάζονται Πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ο λόγος ήταν η επιβολή του ληστρικού μέτρου του clawback.
Συγκεκριμένα ζητάμε:
Α. Κατάργηση του μέτρου του clawback
Επειδή έχει φτάσει σε απαγορευτικά υψηλά επίπεδα (πχ 20% στις μικροβιολογικές, 31% στις αξονικές/μαγνητικές, 30% στους U/S)
Επειδή η εφαρμογή του αθροιστικά με τα μέτρα των ασφαλιστικών τιμών (50%) και rebate (πχ 10%) καθώς και με τις περικοπές για το cb2013-2015 (15%) καταλήγει στο να πληρωνόμαστε με 30% των τιμών ΦΕΚ
Επειδή 30% των τιμών ΦΕΚ είναι μόνο τα υλικά των μικροβιολογικών και δεν μένει τίποτα για λειτουργικά, αποσβέσεις, μισθούς προσωπικού και αμοιβές δικές μας.
Επειδή αυτή την στιγμή καλύπτουμε από τα έσοδα της ιδιωτικής μας πελατείας την ζημιά από την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ
Επειδή από οικονομοτεχνική μελέτη που έχουμε κάνει έχουμε δει ότι το «σύστημα» βγάζει ζημιά αν δουλέψει με clawback >10% ή με συμμετοχή ασφαλισμένου <15% και αυτή την στιγμή αυτό γίνεται.
Επειδή οι μειωμένες συμμετοχές, οι πανάκριβες νέες εξετάσεις που έχουν μπει στον κλειστό προϋπολογισμό και η μείωση του προϋπολογισμού είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα αυξήσουν το clawback to 2019
Β. Κατάργηση (απαλοιφή) του cb 2013-2015
Επειδή έχει υπολογιστεί με παράνομο τρόπο και ληφθεί καταχρηστικά από τον ΕΟΠΥΥ η de facto αποδοχή του συμψηφισμού με την αφαίρεση κάθε δυνατότητος διεκδικήσεως των οφειλομένων δια οποιουδήποτε ενδίκου μέσου που έχει ήδη ασκηθεί και εκκρεμεί.
Επειδή το clawback για το Α’ εξάμηνο του 2013, παράνομα, αντισυνταγματικά, και καταχρηστικά εφαρμόστηκε εξ ολοκλήρου αναδρομικά
Επειδή δυνάμει της με αρ. Υ9/οικ.70521/14.8.2014 Υπουργικής Απόφασης το μέτρο του ατομικού πλαφόν 2014, παράνομα, αντισυνταγματικά, και καταχρηστικά εφαρμόστηκε εξ ολοκλήρου αναδρομικά (στο τέλος του 2014)
Επειδή τον Ιούλιο του 2015, στάλθηκαν νέα ειδοποιητήρια, με τα οποία αδικαιολογήτως, παρανόμως, καταχρηστικώς και μονομερώς τροποποιούσαν προς τα κάτω τα αρχικά ανακοινωθέντα ατομικά πλαφόν του έτους 2014 για την Αττική
Επειδή, οι συμψηφισμοί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έγιναν επί εκκαθαρισμένων απαιτήσεων κατά την ρητή πρόβλεψη του νόμου.
Επειδή για την εκκαθάριση των απαιτήσεων μας για το έτος 2013 μας ζητήθηκε να συμβληθούμε με ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες (ΙΔΕ), όπως και πράξαμε και όφειλε ο ΕΟΠΥΥ να επαναϋπολογίσει το clawback στο νέο μειωμένο σύνολο εκκαθαρισμένων υποβολών των παρόχων.
Επειδή με τη υπ’αριθμ.1874/2017 απόφαση του ΣτΕ ακυρώθηκαν αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, που έλαβαν χώρα το 2012 (752/26.10.2012 και 805/14.11.2012) και με τις οποίες αποφασίσθηκε η μείωση τιμών ορισμένων εξετάσεων (μαγνητικών και αξονικών τομογραφιών, μικροβιολογικών, βιοχημικών, ορμονολογικών και ανοσολογικών) ως ανυπόστατες και ακυρωτέες, επειδή εκδόθηκαν από αναρμόδια αρχή (ΔΣ ΕΟΠΥΥ) και πρέπει να γίνει επανυπολογισμός των οφειλών rebate και clawback
Γ. Αντικατάσταση του clawback από πλαφόν
Επειδή ο προυπολογισμός είναι δύσκολο να διπλασιαστεί
Επειδή θα παραμείνει κλειστός
Επειδή τα μέτρα μείωσης της συνταγογράφησης εξετάσεων έχουν αποτύχει παταγωδώς
Επειδή τα όποια όρια συνταγογράφησης, διαγνωστικά πρωτόκολλα έχουν μπει κλπ καταστρατηγούνται συστηματικά
Επειδή δεν μπαίνουν πρόστιμα στους κλινικούς ιατρούς και ούτε μπορούν να μπουν όταν δεν είναι συμβεβλημένοι (είναι πιστοποιημένου) και όταν αμείβονται με κέρματα
Επειδή ο αριθμός εξετάσεων που γράφονται συνεχώς αυξάνει και έχει χαθεί κάθε έλεγχος
Ζητάμε να αποσαφηνίσετε την θέση της Νέας Δημοκρατίας για 3 παραπάνω αιτήματα μας για το μέτρο του clawback. Θέλουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και οριστικές λύσεις. Η θέση που έχουμε στο παρελθόν ακούσει ότι θα μειωθεί ο όγκος των εξετάσεων και έτσι θα μειωθεί το clawback είναι εξωπραγματική και αδύνατον να εφαρμοστεί και ως εκ τούτου εκ εκ προοιμίου απορριπτέα από εμάς, Τα ίδια ειπώθηκαν με την 50% μείωση των ασφαλιστικών τιμών των εξετάσεων παλαιότερα. Είναι προφανές ότι από τις δεσμεύσεις σας θα κριθεί η στάση η δική μας (των 3000 εργαστηρίων), του προσωπικού μας και των οικογενειών μας στις επικείμενες εκλογές. Η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό επίπεδο για την λειτουργία των εργαστηρίων μας και δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ εάν το clawback παραμείνει. Τέλος ζητούμε συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε και να δεσμευτείτε ενώπιον μας, δεδομένου ότι ενδέχεται κατά την ανάληψη των καθηκόντων σας θα βρείτε τα εργαστήρια σε δυναμική κινητοποίηση χωρίς να αποκλείεται η καταγγελία της σύμβασης.
ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣ-ΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τρεκλα Θεοδώρα, Ακτινολόγος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γερούκης Ηλίας, Ακτινολόγος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαρίσης Γεώργιος, Βιοπαθολόγος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πλιάκος Χρήστος, Βιοπαθολόγος
ΤΑΜΙΑΣ: Σαπούνης Χρήστος, Βιοπαθολόγος
ΜΕΛΟΣ: Αμπατζής Πολύδωρος, Ακτινολόγος
ΜΕΛΟΣ: Καταφυγιώτης Αντώνιος, Βιοπαθολόγος
Πηγη:http://medispin.blogspot.com