Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ιδιωτικών Κλινικών για την αναμόρφωση της συσκευασίας των φαρμάκων

Το θέμα ξεκίνησε από την Γαλλική Ομοσπονδία Ιδιωτικών Κλινικών.

Αδυναμία άμεσης προσαρμογής στις  απαιτήσεις που θέτει ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/161 που αναφέρεται στους λεπτομερείς κανόνες για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τα οποία  θα πρέπει να εμφανίζονται στη συσκευασία των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση, σκοπεύει να δηλώσει η  UEHP. Η τελευταία είναι το θεσμικό όργανο στο οποίο εκπροσωπούνται οι Ενώσεις των Ιδιωτικών Κλινικών που υπάρχουν στα κράτη μέλη της Κοινότητας.

Σύμφωνα λοιπόν με ασφαλείς πληροφορίες και εν όψει της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού από 9/2/2018, η UEHP, η Γαλλική Ομοσπονδία Ιδιωτικών Κλινικών η FHP -αριθμεί 1.300 κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και μονάδες ημερήσιας νοσηλείας- αλλά και η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ) αποφάσισαν να συντάξουν  επιστολή που θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζοντας τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους αλλά και την οικονομική αδυναμία  προσαρμογής στις απαιτήσεις.

Παράγοντας από τον κλάδο των ιδιωτικών κλινικών, μας ανέφερε ότι οι νέοι κανόνες ασφαλείας που τίθενται στις συσκευασίες των φαρμάκων με την εκτύπωση δυσδιάστατου γραμμικού κώδικα και μοναδικού κώδικα ασφαλείας συνεπάγεται για τις μονάδες δευτεροβάθμιας περίθαλψης

– μη συμβατά λογισμικά,
– έλλειψη εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού
– έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, βασικό θέμα της επιστολής θα είναι η λήψη χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια με την υποστήριξη των εθνικών κυβερνήσεων.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr