Επιστολή του ΙΣΑ στον ΠΙΣ για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στη διαδικασία χορήγησης της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

Αθήνα, 6/8/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Επιστολή του ΙΣΑ στον ΠΙΣ για τα  προβλήματα που έχουν ανακύψει στη διαδικασία χορήγησης της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

 

Επιστολή απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σχετικά με προβλήματα που έχουν ανακύψει στη διαδικασία χορήγησης της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ αναφέρει στην επιστολή του ότι πρόσφατα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΠΙΣ ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «λόγω της μαζικής χορήγησης Βεβαιώσεων Περάτωσης Σπουδών στους πτυχιούχους των Ιατρικών Σχολών της χώρας για τη θερινή περίοδο του 2020 όσοι υποβάλλουν αίτηση για λήψη Βεβαίωσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος από τις 5 Αυγούστου 2020, θα λάβουν τη σχετική βεβαίωση υποβολής αίτησης στην οποία θα αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου, μαζικά την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 προκειμένου να την καταθέσουν στις αντίστοιχες Περιφέρειες για να μπουν στη σειρά αναμονής για ειδικότητα.»

Ωστόσο επισημαίνει ο Σύλλογος, λόγω τεχνικού σφάλματος που ατυχώς εμφιλοχώρησε, αιφνίδια χθες, κάποιοι, έλαβαν ηλεκτρονικά τη σχετική βεβαίωση υποβολής αίτησης ώστε να είναι σε θέση, μόνοι αυτοί και πριν τους λοιπούς συναδέλφους και συναποφοίτους τους, να την καταθέσουν στις αντίστοιχες Περιφέρειες, λαμβάνοντας έτσι σημαντική προτεραιότητα στη σειρά αναμονής για ειδικότητα.

«Πρόκειται ασφαλώς για ένα λάθος που πρέπει άμεσα να διορθωθεί στο πνεύμα της αρχικής απόφασής σας», επισημαίνει ο ΙΣΑ και ζητά την άμεση ανάκληση όσων αδειών ή βεβαιώσεων χορηγήθηκαν σύμφωνα με τη παραπάνω διαδικασία εκ παραδρομής ή εκ τεχνικού σφάλματος καθώς και την έκδοση νέων με την αρχικά ορισθείσα ημεροχρονολογία.

«Τούτο φρονούμε απαιτεί η νομιμότητα, η ισότητα και η αρχής της χρηστής διοίκησης», καταλήγει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.