Επιτάχυνση κλινικών μελετών προωθεί η Βρετανία

Το βρετανικό ΕΣΥ εξήγγειλε μέτρα για επιτάχυνση των κλινικών δοκιμών και την ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται από το NHS England σε συνεργασία με φορείς, όπως National Institute for Health Research και Health Research Authority and NHS Improvement. Οι νέες ρυθμίσεις θα έχουν ως στόχο να εξαλείψουν τις καθυστερήσεις στην έγκριση και υλοποίηση κλινικών μελετών. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι θα απλουστευτούν οι ισχύουσες ρυθμίσεις και θα θεσπιστεί μία διαδικασία σε όλη την Αγγλία με ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης και αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία στο σύστημα.

«Αυτές οι προτάσεις αποτελούν ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η NHS England συνεργάζεται με το ευρύτερο σύστημα υγείας και περίθαλψης για να αντιμετωπίσει μερικές από τις βαθύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η έρευνα σήμερα», δήλωσε ο καθηγητής Chris Whitty, επικεφαλής επιστημονικός υπεύθυνος της κυβέρνησης.

Την υποστήριξή του εξέφρασε εκ μέρους της φαρμακοβιομηχανίας, ο Peter Ellingworth, διευθύνων σύμβουλος της Association of British Industries Healthcare (ABHI), δηλώνοντας: «Πρέπει να βρούμε καλύτερους τρόπους υιοθέτησης της καινοτομίας και η έρευνα είναι ένα κρίσιμο μέρος αυτής της διαδικασίας. Με την απλούστευση του τοπίου και, αποφασιστικά, την επιτάχυνση της διαδικασίας με την οποία δημιουργείται η έρευνα, όλοι επωφελούνται»..

Η κίνηση εμπίπτει στα ευρύτερα σχέδια για τη βελτίωση της ικανότητας του βρετανικού ΕΣΥ να διεξάγει έρευνα και να εφαρμόζει την καινοτομία. Προς την ίδια κατεύθυνση, στόχος του NHS England είναι να προωθήσει τη συμμετοχή των οργανώσεων ασθενών και φροντιστών στην έρευνα, που χρηματοδοτείται τόσο από εμπορικούς όσο και από μη εμπορικούς οργανισμούς.

 

Πηγη:https://virus.com.gr