Επιτροπή για την Ενιαία Υγεία “One Health” για τη μικροβιακή αντοχή

Αποτελείται από στελέχη των υπουργείων Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Επιτροπή για την Ενιαία Υγεία “ONE HEALTH”, με εκπροσώπους των Υπουργείων Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συγκροτήθηκε στο υπουργείο Υγείας, με στόχο την εκπόνηση και η εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης (Action plan), στο πλαίσιο της προσέγγισης της “Ενιαίας Υγείας” (ONE HEALTH) για την μικροβιακή αντοχή, που συνιστά συμβατική υποχρέωση της χώρας μας.

Συντονιστής της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας κ. Γιάννης Μπασκόζος.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου θα καθοριστεί στις πρώτες συνεδριάσεις. Η θητεία των μελών της Επιτροπής, λήγει με την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
Τα μέλη της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
1. ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, Καθηγητής Μικροβιολογίας και Ανοσοβιολογίας, Κοσμήτορας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
2. ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία – Ιατρική Εργασίας – Ιστορία της Δημόσιας Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
3. ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ ΦΛΩΡΑ, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Υπεύθυνη του γραφείου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΚΕΕΛΠΝΟ.
4. ΛΑΖΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Αντιμετώπισης AIDS.
5. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Προϊσταμένη Τμήματος Ποιότητας & Νοσηλευτικής Επιτήρησης Λοιμώξεων του Γ.Ν. Ελευσίνας “ΘΡΙΑΣΙΟ”.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6. ΤΖΑΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ,
 Προϊσταμένη του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων, της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων.
7. ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικών Φαρμάκων, Καταλοίπων και Κτηνιατρικών Εφοδίων, της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών.
8. ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Κτηνίατρος του Τμήματος Σφαγείων, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.
9. ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Κτηνίατρος του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χαλκίδας, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10. ΚΑΜΠΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντολογικών Πιστοποιήσεων.
11. ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η ΜΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ, Υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, η οποία υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρώτρια την ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, του Υπουργείου Υγείας.

Πηγη:http://healthmag.gr