Επιτροπή Ενστάσεων για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας

Τριμελής επιτροπή ορίστηκε για την αξιολόγηση των ενστάσεων της σχετικής προκήρυξης

Συγκροτείται Επιτροπή Ενστάσεων για Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την επιλογή φορέα λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση γραπτών ενστάσεων κατά αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής που έχουν υποβληθεί από έχοντες έννομο συμφέρον σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.36994/14-5-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας.

Μέλη της, χωρίς αναπληρωτές, ορίζονται οι παρακάτω:
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής του ΕΚΠΑ – Παιδοψυχιατρική Κλινική Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», ως Πρόεδρος.
2. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Ψυχολόγος, Συνεργάτης του Γραφείου του Γεν. Γραμματέα.
3. ΚΑΛΛΟΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Ψυχολόγος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δραπετσώνας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο».

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο ΚΟΥΚΟΥΛΑΓΚΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, υπάλληλος του Τμήματος Νοσοκομειακής και Κοινοτικής Περίθαλψης της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.

 

Πηγη:http://healthmag.gr