Επιτροπή HTA: Την Παρασκευή η shortlist στον Ανδρέα Ξανθό

Τη λίστα που θα περιλαμβάνει έως 18 άτομα, που προκρίθηκαν για τη σύσταση της πολυαναμενόμενης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας, αναμένεται να έχει στο γραφείο του στο τέλος της εβδομάσδας ο Υπουργός Υγείας.

Όπως ανέφερε στο πλαίσιο του Συνεδρίου “HTA Conference: Towards an Integrated HTA framework”, ο Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας, Γ. Γιαννόπουλος, “την Παρασκευή θα υπάρξει η τελική εισήγηση προς τον υπουργό για τα άτομα που θα στελεχώσουν τη νέα επιτροπή ΗΤΑ”.

Εκτίμηση του Δ. Κούβελα, επικεφαλής της Επιτροπής Θετικής Λίστας που θα αντικατασταθεί απο την Επιτροπη HTA, σε συνέδριο της προηγούμενης εβδομάδας, τοποθέτησε τη σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας στα τέλη του μήνα. Βέβαια, αυτό θα εξαρτηθεί απο τον ίδιο τον Ανδρέα Ξανθό που θα κληθεί να επιλέξει τα 11 μέλη που θα την απαρτίζουν.

Ο κ. Γιαννόπουλος, πάντως, τόνισε ότι η φαρμακευτική καινοτομία αποτελεί πρόκληση για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας διεθνώς και απαιτεί πολύ προσεκτικές και στοχευμένες θεσμικές παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας. Επανέλαβε τη σημασία κάλυψης του ελλείμματος που υπάρχει στη χώρα μας όσον αφορά στα μητρώα ασθενών, που αποτελούν καθοριστικής σημασίας εργαλείο για τον μηχανισμό αξιολόγησης. Όσον αφορά στη διαπραγμάτευση, ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι η διαδικασία αυτή θα ενσωματωθεί ως οργανικό στοιχείο του ΗΤΑ. Αναφέρθηκε στην απουσία μητρώων ασθενών ως εμπόδιο στην διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και στις συμβολαιακές συμφωνίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα φάση λειτουργίας της επιτροπής αξιολόγησης.

Από την πλευρά του, ο κ. Κούβελας, Καθηγητής, μιλώντας σήμερα έκανε λόγο για ανυπαρξία ουσιαστικών μέτρων που να αφορούν στην αποζημίωση και τιμολόγηση, για τα προβλήματα που υπήρχαν στη χρήση επιδημιολογικών δεδομένων, καθώς διαπιστώνεται σταθερά η απουσία αυτών, όπως και η απουσία πολιτικής βούλησης και διοικητικής υποστήριξης για τη δημιουργία μητρώων ασθενών. Υποστήριξε, δε, ότι η νέα νομοθεσία και η διαδικασία σε πρώτη φάση της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, επιδιώκει να άρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, θέτοντας επιστημονικά κριτήρια που σχετίζονται με την ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη, την προστιθέμενη θεραπευτική αξία, τα κλινικά δεδομένα, καθώς και την επίπτωση στον προϋπολογισμό.

Ο Η. Γιαννόγλου, Αντιπρόεδρος ΕΟΦ έκανε λόγο για δύσκολο εγχείρημα. “Ξεκινάμε με την Επιτροπή, με προοπτική τη δημιουργία του Οργανισμού”, σημείωσε και εκτίμησε πως πρόκειται για “εγχείρημα που δεν έχει προηγούμενο, γιατι δεν υπήρξε ποτέ η προτεραιότητα διαπραγμάτευσης τιμών”. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον κ. Γιαννόγλου ξεκινάει με την εξέταση του φαρμάκου από την Επιτροπη Αξιολόγησης, η οποία παραπέμπει το αποτέλεσμα στη Διαπαγμάτευση και το αποτέλεσμα της Διαπραγμάτευσης γυρίζει στην Αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφασίζει και συστήνει στον Υπουργό.Τόνισε, δε, πως υπάρχουν ζητήματα που πρεπει να αποσαφηνιστούν και ελλείμματα που δημιουργούν δυσκολιες, όπως η απουσία feedback, για την πορεία των ασθενών, μετά την ένταξη μιας θεραπείας στην αποζημίωση.

O Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΦΕΤ, Δ. Πανταζής χαραξτήρισε το HTA σημαντικο εργαλείο γιατι μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μιας αγοράς υγειούς ανταγωνισμού με επίκεντρο την καινοτομία.

“Δεν υπάρχει ένα “σωστό” μοντέλο, αλλά στοιχεία καλής πρακτικής σε διάφορα συστήματα στην Ευρώπη’”, τόνισε ο Πρόεδρος του Pharma Innovation Forum και Διευθύνων Σύμβουμος της Janssen Ελλάδος, Μ. Παπαταξιάρχης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ασθενοκεντρικών συστημάτων HTA.
Κατά τον κ. Παπαταξιάρχη, τα φάρμακα θα πρέπει να αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την ουσιαστική βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων των ασθενών, συγκριτικά με τη βασική θεραπεία (standard of care), ενώ υποστήριξε ότι το HTA δεν θα πρέπει να καθορίζει την αξία κυρίαρχα με όρους κόστος ανά ποιοτητα. “Αυτά τα συστήματα συνήθως χαρακτηρίζονται απο περιπλοκότητα και ελλειψη διαφάνιας αλλα και ασθενοκεντρικοτητας”, σημείωσε.
Απαιτείται μια διαδικασία διαφανούς και έγκαιρης πρόσβασης, χωρίς αποκλεισμούς, η οποια ταυτόχρονα θα είναι κατανοητή απο τους πολίτες. Εκτίμησε, παράλληλα, πως ένα σύστημα που θα διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ της βιομηχανίας και του πληρωτή (το δημόσιο δηλαδή), θα έχει και καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Παράλληλα, μηχανισμοί που επιτρέπουν ευέλικτης συμβατικές λύσεις και μοντέλα επιμερισμού του κινδύνου μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν ανησυχίες που σχετίζονται με την τιμολόγηση και την αποζημίωση. Χαρακτήρισε, δε κλειδί, το σεβασμό στην εμπιστευτικότητα των συμφωνιών.
Το βασικό ερώτημα της διατήρησης του εξωτερικού κριτηρίου του “9-6-3”, αφού ένα σκεύασμα έχει περάσει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας και τη διαδικασία Διαπραγμάτευσης, αναφέρθηκε ο Γ. Βλόντζος, Πρόεδρος της Merck και Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ. Παράλληλα, ο κ. Βλόντζος εκτιμησε πως θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο τρόπος εφαρμογής του 25%, το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί κατά ποσο θα εφαρμόζεται σε ολα τα νέα φάρμακα, ακόμη και σε όσα βρίσκονται στο πεδίο της οριακής καινοτομίας. Ο κ. Βλόντζος εκτίμησε πως υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης της εισαγωγής της καινοτομίας στην ελληνική αγορά κατά 3-4 χρόνια και ξεκαθάροσε πως “δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τον Ελληνα πολίτη από το μέσο ευρωπαίο πολίτη”.

Ο Πάνος Καναβός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Διευθυντής, LSE Health, London School of Economics, επεσήμανε ότι τα 11 μέλη της επιτροπής και οι 10 εμπειρογνώμονες της γραμματείας θα πρέπει να είναι πλήρους και όχι μερικής απασχόλησης, λόγω του τεράστιου όγκου του έργου που έχουν να φέρουν εις πέρας. Επέμεινε, δε, στην ανάγκη ενός «οδικού χάρτη» για την επιτροπή αξιολόγησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη τα κατάλληλα κριτήρια, τόσο κατά την αξιολόγηση όσο και κατά την εκτίμηση. Ο κ. Καναβός εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς των στοιχείων κοστολόγησης και κόστους από το ευρωπαϊκό στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, ενώ τόνισε ότι το αποτέλεσμα της επιτροπής HTA θα πρέπει να ενταχθεί στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Ο καθηγητής του πανεπιστημίου του York Prof. Michael Drummond,  τόνισε πως η κάθε χώρα ακολουθεί τα δικά της κριτήρια αξιολόγησης, διαχείρισης νοσήματος και κόστους, οπότε όταν μια θεραπεία είναι αποτελεσματική ως προς το κόστος ή “cost-effective” σε μία χώρα δεν είναι κανόνας πως θα είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ή του κόσμου cost effective.

 

Πηγη:https://virus.com.gr/