Επιφυλάξεις για τη γέννηση παιδιού «τριών γονέων»

Την ένστανσή τους προέβαλαν η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε από την αρμόδια επιστημονική ομάδα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η γέννηση παιδιού με μεταφορά μιτωτικής («μητρικής») ατράκτου. Πρόκειται για την περίπτωση γνωστή ως παιδί «τριών γονέων».

Επιφυλάξεις εξέφρασαν σε ανακοίνωση τους οι δυο φορείς καθώς όπως επισημαίνουν «η γέννηση αυτή αποτελεί κλινική δοκιμή στο πλαίσιο εξελισσόμενου ερευνητικού πρωτοκόλλου. Με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν αποτελεί καθιερωμένη θεραπεία υπογονιμότητας, ούτε αναγνωρισμένη μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.»

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, καθώς η εν λόγω ερευνητική διαδικασία βρίσκεται υπό εξέλιξη, η τρέχουσα κλινική έρευνα δεν είναι άξια εμπιστοσύνης και δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως μέθοδος ασφαλής. Συγκεκριμένα, δεν έχουν διερευνηθεί ακόμη ενδεχόμενοι μελλοντικοί κίνδυνοι και τυχόν υπάρχουσες επιπλοκές, σημαντικές συνέπειες που θα γίνουν γνωστές ή θα αποκλειστούν ως ενδεχόμενα, κατόπιν της ολοκλήρωσης της έρευνας καθώς και της μακροχρόνιας παρακολούθησης των παιδιών που θα γεννηθούν.

 

Πηγή:https://virus.com.gr/