Επιχείρηση «καθαρά χέρια» στα νοσοκομεία

Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής της υγιεινής των χεριών από τους επαγγελματίες υγείας στα νοσοκομεία της Αττικής προωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) από πέρυσι, με στόχο την ευαισθητοποίηση και αλλαγή κουλτούρας στην ιατρονοσηλευτική πρακτική. Στόχος του προγράμματος είναι η την επέκτασή της εφαρμογής του μέτρου σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Αυτό τόνισε ο ΕΟΔΥ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την υγιεινή των χεριών που έχει οριστεί στις 5 Μαΐου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, ένας στους 10 ασθενείς μπορεί να εμφανίσει λοίμωξη που συνδέεται με τη νοσηλεία του, ενώ πάνω από τις μισές λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου προκαλούνται από ανθεκτικά μικρόβια.

Η αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου λοιμώξεων οδηγεί σε μείωση των λοιμώξεων που συνδέονται με χώρους περίθαλψης, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, γι΄ αυτό, κατά την παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας συνιστάται η τήρηση της Υγιεινής των Χεριών, ώστε να αποφεύγεται η μεταφορά μικροβίων από το νοσοκομειακό περιβάλλον στους ασθενείς. Παρόλα αυτά, το 70% των επαγγελματιών υγείας δεν εφαρμόζει συστηματικά στην καθημερινή του πρακτική την υγιεινή των χεριών. Η παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας από τους επαγγελματίες υγείας με καθαρά χέρια από τον έναν ασθενή στον άλλο, σχετίζεται άμεσα  με την ασφάλεια των ασθενών, αλλά και των επαγγελματιών υγείας.

Πρόκειται για το πιο απλό, οικονομικό και ταυτόχρονα το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης λοιμώξεων.

Σε μελέτη του ΕΟΔΥ πέρυσι, στο πλαίσιο κοινής ευρωπαϊκής δράσης (EU-JAMRAI), διαπιστώθηκε ότι τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο καθοριστικός παράγοντας για την εφαρμογή του μέτρου της υγιεινής των χεριών είναι η συμπεριφορά του νοσοκομείου ως οργανισμού, παρότι θα περίμενε κανείς να μπαίνουν περιορισμοί από τον φόρτο εργασίας, τη χρήση γαντιών και τη διαθεσιμότητα των υλικών.

Έτσι κατά τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την υγιεινή των χεριών στις 5 Μαΐου, ο ΠΟΥ προωθεί την αποτελεσματική εφαρμογή του μέσω μίας συνολικής αλλαγής κουλτούρας με την οποία η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φροντίδας των ασθενών.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

  • H ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της Διοίκησης και των υπεύθυνων των Κλινικών Τμημάτων των νοσοκομείων.
  • H εφαρμογή αποτελεσματικών εκπαιδευτικών διαδικασιών ανάλογα με την κατηγορία επαγγελματιών υγείας, αλλά και με το κλινικό τμήμα.
  • H ανάπτυξη εργαλείων προώθησης της εφαρμογής της Υγιεινής των Χεριών στο νοσοκομειακό περιβάλλον, τόσο από το προσωπικό όσο και από τους επισκέπτες.
  • Η αξιόπιστη επιτήρηση και καταγραφή της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στην Υγιεινή των Χεριών, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επιτήρησης και η κατάλληλη και έγκαιρη ενημέρωση του προσωπικού.
  • Η βελτίωση της συμμόρφωσης του προσωπικού των νοσοκομείων με την κυκλική εφαρμογή εκπαιδευτικών και παρεμβατικών δράσεων.

Αλλαγή κουλτούρας

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ΕΟΔΥ επισημαίνει προς τις διοικήσεις 5 βήματα για βελτίωση της συμμόρφωσης στην υγιεινή των χεριών στα νοσοκομεία:

  1. Εντοπίστε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανεπαρκή συμμόρφωση του προσωπικού στο νοσοκομείο σας.
  2. Περιορίστε τους παράγοντες αυτούς εμπλέκοντας όλη την διοικητική και επιστημονική ιεραρχία του οργανισμού.
  3. Προωθείστε με συνεχή διαδραστική εκπαίδευση και μηνύματα υπενθύμισης την σημαντικότητα της εφαρμογής της υγιεινής των χεριών για την ασφάλεια των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας.
  4. Διαδώστε το μήνυμα για την ασφάλεια των ασθενών με τη βοήθεια ομάδων εθελοντών από όλες τις ειδικότητες και κατηγορίες του προσωπικού.
  5. Δράστε διαχρονικά καθιστώντας την Υγιεινή των Χεριών πολιτική του νοσοκομείου σας.

 

 

Πηγη:https://healthmag.gr