Επιχειρησιακή ομάδα του ΕΚΕΠΥ στη Θεσσαλονίκη – Η στελέχωση, οι αρμοδιότητες και η έδρα

Έδρα της Επιχειρησιακής Ομάδας Εργασίας ορίζεται η έδρα της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), στη Θεσσαλονίκη.

Στη συγκρότηση επιχειρησιακής ομάδας Βόρειας Ελλάδας του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), προχώρησε το υπουργείο Υγείας.

Υπεύθυνη της ομάδας ορίστηκε η Γεωργία Λεπτοκαρίδου, ακτινολόγος, διευθύντρια στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος” και μέλη η Γλυκερία Βλαχογιάννη (εντατικολόγος στο ίδιο νοσοκομείο) και Σουζάνα Ανισόγλου (εντατικολόγος στο “Θεαγένειο”), η οποία εκτελεί και χρέη αναπληρώτριας υπεύθυνης.

Έργο της ομάδας είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και συντονισμός για θέματα που άπτονται των φορέων και υπηρεσιών Υγείας της Βόρειας Ελλάδας και η μελέτη του συστήματος εφημέρευσης.

Επικοινωνεί καθημερινά με το ΕΚΕΠΥ, υποβάλλει προτάσεις και εκτελεί εντολές που λαμβάνει από τον διοικητή του ΕΚΕΠΥ.

Είναι, επίσης, αρμόδια σε θέματα που αφορούν στους υγειονομικούς σχηματισμούς ευθύνης της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και στα παραρτήματα των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου Υγείας, ΕΚΑΒ, ΟΚΑΝΑ και ΚΕΕΛΠΝΟ στη Βόρεια Ελλάδα.

Έδρα της Επιχειρησιακής Ομάδας Εργασίας ορίζεται η έδρα της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον νόμο 3370/2005, που παρατίθεται πιο κάτω, το ΕΚΕΠΥ υπάγεται απευθείας στον υπουργό Υγείας.

Αποστολή του είναι ο συντονισμός των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη Δημόσια Υγεία και στον χώρο της Υγείας γενικότερα.

Εφημερίες

Παρακολουθεί, επίσης, και συντονίζει τα συστήματα εφημερίας των νοσοκομείων, με σκοπό τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη.

Ο συντονισμός αναφέρεται, ιδίως, στην αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών, συνίσταται δε στον ακριβή καθορισμό αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων σε καταστάσεις κρίσης.

Το ΕΚΕΠΥ εκπονεί επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Πηγη:https://www.iatronet.gr/