Ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων

Της Βαρβάρας Ανεμοδουρά,
Μέλους του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Αντιπροέδρου του ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ Αττικής και Αν. ΓΓ Ομοσπονδίας ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ.
Εφόσον δεν επιλύθησαν, τα χρόνια προβλήματα της Υγείας και κυρίως της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης, το Υπουργείο Υγείας δια χειρός του Αναπληρωτή Γεν Γραμματέα και Μη ιατρού βεβαίως, εκδίδει εγκύκλιο <λέει ότι ενεργοποιείται παλαιά μη εφαρμοζόμενη>, ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ την αντιποίηση του Ιατρικού επαγγέλματος και δίδονται Επιστημονικά Δικαιώματα της Ιατρικής επιστήμης σε Μη ιατρούς,τα οποία δεν είχαν.
Η ΠΦΥ περιλαμβάνει και την Πρόληψη και βεβαίως και τους εμβολιασμούς, σημειώνεται δε εδώ ότι η Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αποτελείται από δυο Ιατρούς Υπουργούς, και δυο ομοίως Ιατρούς Γενικούς Γραμματείς.
Τίθεται ο προβληματισμός γιατί αναθέτει ο Αναπληρωτής με την εγκύκλιο του, τους εμβολιασμούς σε μη ιατρούς και αν γνωρίζει ότι αυτό έχει ή δεν θα έχει αντίκτυπο στην υγεία των πολιτών και μάλιστα των παιδιών και σε τι περιπέτειες μπορεί να οδηγήσει;
Ερωτώ:
α. Ποιος το αποφάσισε και γιατί
β. Αν τέθηκε το θέμα στο ΚΕΣΥ και ελήφθηκε απόφαση
γ. Πού διενεργούνται εμβολιασμοί χωρίς έγκριση και παρουσία ιατρού (Παιδιάτρου εν προκειμένου αν είναι σε παιδιά)
δ. Ποιος θα λογοδοτήσει για οποιοδήποτε ζήτημα αν προκύψει κατά την διενέργεια αυτών και εκ των παρενεργειών τους
ε. Αν αναγνωρίζεται και εφαρμόζεται στην χώρα μας ότι προηγείται του εμβολιασμού η εξέταση του παιδιού ή του ενήλικα, διότι ως γνωστόν οι εμβολιασμοί διενεργούνται επί υγειών ατόμων και μετά από επιστημονικά καθορισμένα χρονικά διαστήματα από τα διάφορα νοσήματα. ώστε και επιτυχείς να είναι αλλά και ασφαλείς.
Ως Ιατρός μέλος των θεσμικών οργάνων της Ιατρικής κοινότητας αρμοδίως θα προασπίσω την Δημόσια υγεία και η τυχόν επίκληση παλαιότερων μη εφαρμοσθέντων εγκυκλίων οι οποίες δεν έτυχαν επικύρωσης με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν ισχύουν.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com