Ερωτηματολόγιο για τη χρήση δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας

Η εμπειρία σας από τη χρήση δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας
Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στον ιατρικό κόσμο που κάνει χρήση των δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Συνταγογράφηση ΕΚΠΥ μέσω eΔΑΠΥ, Μητρώων ΕΟΠΥΥ, Υποβολών eΔΑΠΥ και λογισμικών συνταγογράφησης και παραπομπής κτλ).
Δε αποτελεί αντικείμενο ή προϊόν κάποιας επιστημονικής έρευνας αλλά επιχειρεί να εντοπίσει το βαθμό λειτουργικής διείσδυσης των δημόσιων υποστηρικτικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας που διαθέτει/επιβάλει το κράτος στην άσκηση του ιατρικού έργου. Επιχειρεί επίσης να αναδείξει περιορισμούς και πιθανές ελλείψεις εκπαίδευσης, επικοινωνίας, φιλικότητας, εργονομίας των υπηρεσιών, πιθανά εμπόδια μέσα από την οπτική των τελικών χρηστών (γιατρών).
Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής αυτής έρευνας, τα ευρήματα και κύρια συμπεράσματα της θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του HealthIT Conference 2019 που θα διεξαχθεί στις 16-17 Απριλίου 2019 και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, με την ουσιαστική συμμετοχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.
Προσβλέποντας στην ουσιαστική και μαζική ανταπόκρισή σας με σκοπό την εγκατάσταση ενός σύγχρονου πλαισίου διαβούλευσης και ενδυνάμωσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας με τη συνεισφορά και την απαραίτητη υποστήριξη του ιατρικού κόσμου,

https://www.surveymonkey.com/r/GQ5MZ2R

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
Πηγη:http://medispin.blogspot.com