Ετήσια δεδομένα 50 εκατομμυρίων ιατρικών πράξεων διατηρεί ο ΕΟΠΥΥ

Γιγαντιαία δεξαμενή Big Data αποτελεί ο οργανισμός, τα οποία όμως δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα και απαιτείται προσοχή ώστε να είναι αξιόπιστα.

Την αξία των πολυάριθμων δεδομένων μεγάλου όγκου «Big Data» που καταγράφονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΕΟΠΥΥ, και τα οποία συλλέγονται από τις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού, υπερασπίστηκε σε πρόσφατο συνέδριο, ο αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Πρόκειται για δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τις εκτελέσεις ιατρικών γνωματεύσων και τις αποζημιώσεις των παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, μόνο μέσα σε ένα μήνα ο ΕΟΠΥΥ διαχειρίζεται και μπορεί να αξιοποιήσει δεδομένα που αφορούν πάνω σε από 4,3 εκατομμύρια ιατρικές πράξεις. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, μόνο μέσα σε ένα μήνα καταγράφηκαν 385 υποβολές από παρόχους για 374.473 πράξεις αιμοκάθαρσης και περιτοναϊκής κάθαρσης, 23.881 πράξεις ακτινοθεραπείας από 33 παρχόχους, 12.170 υποβολές καταγράφηκαν από παρόχους για 3.534.091 πράξεις ανοιχτής περίθαλψης, ακόμη 13.887 υποβολές έγιναν από παρόχους για αποζημιώσεις 268.267 συνταγών για συμπληρώματα ειδικής διατροφής, επιθέματα κ.οκ. και επίσης έγιναν 437 υποβολές από παρόχους για 142.431 πράξεις κλειστής περίθαλψης. Συνολικά δηλαδή μόνο μέσα σε ένα μήνα, καταχωρήθηκαν 26.912 υποβολές από συμβεβλημένους παρόχους για ένα σύνολο 4.343.143πράξεων. Σ αυτές δεν περιλαμβάνεται φυσικά ο χώρος του φαρμάκου.

Η διαχείριση και αξιοποίηση των παραπάνω δεδομένων γίνεται στον ΕΟΠΥΥ από το e-ΔΑΠΥ και το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα (ΟΠΣ) ενώ μέσω της ΚΜΕΣ γίνεται ο έλεγχος των φαρμάκων.
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργακόπουλο η όλη διαδικασία αποτελεί βασική  διαχείριση που καθορίζει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και τις πληρωμές, ενώ  παράλληλα βοηθάει στην παρακολούθηση του προϋπολογισμού, της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των γιατρών, στον εντοπισμό παραβατικότητας (μάλιστα εντοπίζονται  σοβαρές μορφές που είναι ποινικά αδικήματα), και επίσης καθορίζει την ανάπτυξη νέων πολιτικών, σε όλους τους τομείς. Τομείς τους οποίους καλείται να αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, όπως τα φάρμακα, τις διαγνωστικές εξετάσεις, τις παροχές που προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, τις ιατρικές πράξεις και τις νοσηλείες.

Προβλήματα
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, υπάρχουν προβλήματα ανάλυσης στην όλη διαδικασία τα οποία ξεκινούν από τα προβλήματα καταχώρησης καθώς για να είναι, αξιοποιήσιμα τα μεγάλα δεδομένα, με αξιόπιστο τρόπο, πρέπει να διασφαλίζεται η αξιόπιστη χρήση και καταχώρησή τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα σκευάσματα ειδικής διατροφής και οι τάσεις συνταγογράφησης των γιατρών σ’ αυτά. Ειδικότερα τα ICD10 που χρησιμοποιούνται, για κάθε νόσο είναι πολλές φορές «συμβατά» με τον τρόπο που τα σκευάσματα είναι  καταχωρημένα στο σύστημα του ΕΟΦ όπως τα γνωστοποίησαν οι πάροχοι για να μπορέσουν να προχωρήσουν στη διακίνησή τους στη χώρα. Αυτό είναι μια σημαντική «πληγή» αρκετών εκατομμυρίων στο σύστημα αποζημίωσης.
Συγκεκριμένα διαπιστώνεται ότι οι ενδείξεις των εν λόγω σκευασμάτων που είναι δηλωμένες στον ΕΟΦ είναι ταυτόσημες  με τις προβλέψεις του ΕΚΠΥ, που αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι φαίνεται να έχουν «αντιγράψει» αυτά που προβλέπει ο  ΕΚΠΥ (τις ενδείξεις για αποζημίωσης)  και συνεπώς εδώ υπάρχει φαλκίδευση δεδομένων.

Ένα άλλο πρόβλημα στην καταγραφή των μεγάλων δεδομένων τα οποία χαρακτηρίζονται ως «δυναμικά, ετερογενή και ενδοσχετιζόμενα», έχει να κάνει με την επεξεργασία των στοιχείων με βάση τα ακρωνύμια. Αν λοιπόν η επεξεργασία  γίνει  με ακρωνύμιο και όχι με το ICD10 της νόσου, τότε δημιουργούνται παρεξηγήσεις και αναξιοπιστία. Για παράδειγμα το ακρωνύμιο DVT  μπορεί να σημαίνει Deep Vein Thrombosis (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση), αλλά ταυτόχρονα και DiVerTiculatis (εξαρτηματίτιδα).

Προβλήματα Διαχείρισης
Ο κ. Γεωργακόπουλος σημείωσε ακόμη ότι η διαχείριση των μεγάλων δεδομένων μας εισάγει στο χώρο της ιδιωτικότητας και αυτό δεν είναι ένα θέμα μόνο τεχνικό αλλά και ένα κοινωνιολογικό πρόβλημα, καθώς έχει να κάνει με το ΑΜΚΑ και την ταυτότητα του καθενός. Έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα, για να επιτρέψει στα μεγάλα δεδομένα  να ικανοποιήσουν το στόχο τους.

Στόχος
Στόχος της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ είναι να καταστεί ο οργανισμός ένας  στρατηγικός «συμμέτοχος» του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς είναι και ο μόνος αγοραστής υπηρεσιών υγείας, στο πλαίσιο της πολιτικής που σχεδιάζει κάθε φορά το υπουργείο. Θα πρέπει να έχει αυτονομία στις εσωτερικές δράσεις λειτουργίας και να βρίσκεται σε διαδραστική σχέση με άλλους φορείς του Δημοσίου όπως η ΗΔΙΚΑ, το ΕΚΑΠΥ, ο ΕΦΚΑ κ.α.
Ως στρατηγικούς στόχους ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης, τον εξορθολογισμό των δαπανών, τη βελτίωση τη ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,  που μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την αναδόμηση του οργανισμού και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος του οργανισμού. Όλα αυτά στηρίζονται στην ανάπτυξη των πληροφορικών συστημάτων τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσονται από το 2016.

 

Πηγη:http://healthmag.gr/