ΕΤΕΑΕΠ: Εξι κατηγορίες ασφαλισµένων που πρέπει να αγνοήσουν τα «ραβασάκια»

Ποιοι ειδοποιήθηκαν από αστοχία ή πρέπει να ακολουθήσουν ειδικές οδηγίες µέχρι την εκκαθάριση των εισφορών
ethnos.gr
Από τις 5 έως τις 12 Απριλίου θα πρέπει να πληρώσουν οι 250.000 επιστήµονες, ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι, τα πρώτα «ραβασάκια» του ΕΤΕΑΕΠ που αναρτήθηκαν χθες στην ιστοσελίδα του επικουρικού Υπερταµείου. Πρόκειται για τα ειδοποιητήρια των εισφορών επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ (πρόνοια) τα οποία δεν είχαν σταλεί ποτέ από το 2017.
Από εδώ και πέρα ειδοποιητήρια θα εκδίδονται κάθε µήνα και οι εισφορές θα καταβάλλονται σε µηνιαία βάση, όπως συµβαίνει και µε τον ΕΦΚΑ, µε καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµής την τελευταία εργάσιµη του επόµενου µήνα. Ειδικά τα πρώτα ειδοποιητήρια θα πρέπει να εξοφληθούν από 5 έως 12 Απριλίου. Οι ασφαλισµένοι έλαβαν τρία ειδοποιητήρια:
Ενα µε την εισφορά Φεβρουαρίου και αναδροµικά του Ιανουαρίου
Ενα µε την πρώτη δόση από τις 36 για το διάστηµα 1η/1 έως 31/12/2017
Ενα µε την πρώτη δόση από τις 36 για το διάστηµα 1η/1 έως 31/12/2018.
Εξι κατηγορίες ασφαλισµένων, ωστόσο, πρέπει να αγνοήσουν τα «ραβασάκια» που έλαβαν από αστοχία του συστήµατος ή να ακολουθήσουν ειδικές οδηγίες µέχρι την εκκαθάριση των εισφορών. Σύµφωνα µε το ΕΤΕΑΕΠ:
Νέος ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων
Νέος ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων
1 Οσοι ασφαλισµένοι έχουν παράλληλα και µισθωτή εργασία ή καταβάλλουν εισφορές µε δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν µέχρι δύο εργοδότες (οιονεί µισθωτοί υπαγόµενοι στο άρθρο 39 παρ. 9 του νόµου Κατρούγκαλου) εξαντλούν την υποχρέωσή τους για καταβολή εισφορών µέσω της ΑΠ∆. Αυτό σηµαίνει πως όσοι εξ αυτών έχουν λάβει ειδοποιητήριο από αστοχία, πρέπει να το αγνοήσουν και να µην καταβάλλουν εισφορές µέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Μετά την εκκαθάριση θα εκδοθούν εκ νέου ειδοποιητήρια, εφόσον απαιτούνται, ή θα δηµιουργηθεί πιστωτικό υπόλοιπο.
2 Οσοι έχουν λήξη ασφάλισης από 1/1/2017 έως 31/12/2018, µε διαγραφή από τη ∆ΟΥ, αλλά έχουν λάβει ειδοποιητήριο για περίοδο που δεν είχαν δραστηριότητα, πρέπει να πληρώσουν κανονικά τις αναδροµικές δόσεις της εκκαθάρισης έως τη διακοπή τους και να µη λάβουν υπόψη τους τυχόν ειδοποιητήρια που αφορούν τη µετά τη διακοπή τους περίοδο.
3 Οσοι αυτοαπασχολούµενοι κατέθεταν εισφορές για το διάστηµα από 1/1/2017 µέσω ΑΠ∆ θα πρέπει να ξεκινήσουν να πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους (σύµφωνα µε τα ειδοποιητήρια) και τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα εκκαθαριστούν και θα συµψηφιστούν. Πρόκειται για ειδικές κατηγορίες µη µισθωτών -όπως κρεοπώλες, ηλεκτρολόγοι, χηµικοί, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί-, οι οποίοι κατέβαλλαν εισφορές µέσω ΑΠ∆. Αυτοί θα πρέπει να πληρώσουν όλο το «ραβασάκι» και όταν γίνει η εκκαθάριση θα λάβουν πιστωτικό υπόλοιπο.
4 Οσοι έχουν καταθέσει τις εισφορές τους απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασµούς των πρώην φορέων του ΕΤΕΑΕΠ, θα πρέπει να στείλουν ταχυδροµικώς τα αντίστοιχα παραστατικά της τράπεζας, στη διεύθυνση Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557 Αθήνα, για να ενηµερωθεί ο ατοµικός τους λογαριασµός και να εκκαθαριστούν οι υποχρεώσεις τους. Πρόκειται κυρίως για νοµικούς – π.χ. δικηγόρους και συµβολαιογράφους.
5 Για τους πρατηριούχους υγρών καυσίµων και τους αρτοποιούς θα ρυθµιστούν και οι παλαιότερες οφειλές τους από 1/12/2012 και 1/1/2015 αντίστοιχα. Για τις ασφαλιστικές αυτές εισφορές οι ασφαλισµένοι θα λάβουν ξεχωριστό ειδοποιητήριο σε µεταγενέστερο χρόνο, που θα ορίζει το ύψος της εισφοράς και τις δόσεις αποπληρωµής. Τώρα πρέπει να πληρώσουν κανονικά τα «ραβασάκια» που έλαβαν.
6 Οσοι έχουν αποκλειστικά µισθωτή εργασία ή καταβάλλουν εισφορές µε δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν µέχρι δύο εργοδότες (οιονεί µισθωτοί υπαγόµενοι στο άρθρο 39 παρ. 9 του νόµου Κατρούγκαλου) εξαντλούν την υποχρέωσή τους µέσω της ΑΠ∆. Πρόκειται κυρίως για µισθωτούς µηχανικούς ή και δικηγόρους που έλαβαν ειδοποιητήριο εισφορών.
∆εν πρέπει να καταβάλουν εισφορές µέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Σε άλλες περιπτώσεις, που οι ασφαλισµένοι διαπιστώσουν διαφορές στην ασφάλισή τους, πρέπει να προσκοµίσουν δικαιολογητικά στο Ταµείο, ώστε να επανυπολογιστούν οι εισφορές τους µε βάση τα οριστικά διαστήµατα ασφάλισης. Υπενθυµίζεται πως οι εισφορές υπολογίζονται για όλους µε βάση τον κατώτατο µισθό.
Πηγη:medispin.blogspot.com/