Ευαγγελία Κοράκη: Σημαντική η συνεισφορά της τεχνητής νοημοσύνης στις κλινικές μελέτες

Αποτελεσματική συλλογή και συσχέτιση δεδομένων,
σημαντική μείωση κόστους
Για την τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα δεδομένα στην κλινική
έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων μίλησε στο συνέδριο για την Έρευνα,
Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Υγεία η Ευαγγελία Κοράκη, Πρόεδρος
HACRO, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Coronis Research AE. Στον
κύκλο ανάπτυξης ενός φαρμάκου έχει παρατηρηθεί ότι περίπου 50%
του συνολικού κόστους έρευνας και ανάπτυξης δαπανάται στη φάση των
κλινικών δοκιμών και το υπόλοιπο 50% δαπανάται στο προκλινικό
στάδιο ανακάλυψης του φαρμάκου, καθώς και σε διάφορες ρυθμιστικές
διαδικασίες. Σε αυτή τη λογική μια αποτυχία έχει σημαντικό κόστος για
τη φαρμακευτική εταιρεία. Παρά τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων σε
R&D, ο αριθμός των εγκεκριμένων φαρμάκων ανά εκατ. δολάρια που
δαπανώνται μειώνεται στο μισό περίπου κάθε εννέα χρόνια. Το υψηλό ποσοστό
αποτυχίας των κλινικών δοκιμών είναι το βασικό εμπόδιο στην ανάπτυξη νέων
φαρμάκων. Οι δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη συσχέτιση big data, όπως φακέλων ασθενών, βάσεις
δεδομένων από παλαιότερες κλινικές δοκιμές κ.ά.
Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί  επίσης να οδηγήσει σε καλύτερη
αντιστοίχιση ασθενών και δοκιμών, έγκαιρη ένταξη των ασθενών, καθώς
και αποτελεσματική παρακολούθησή τους κατά τη διάρκεια των δοκιμών
(σημειώνεται ότι το μέσο ποσοστό αποχώρησης ασθενών από τις
κλινικές μελέτες αγγίζει το 30%). Είναι συνεπώς σημαντικό όλα τα δεδομένα
που αφορούν την κλινική δοκιμή να συλλέγονται με τρόπο αποτελεσματικό,
κάτι στο οποίο μπορεί να συμβάλει η ψηφιακή τεχνολογία.

 

Πηγη:HealthDaily