Ευρωκοινοβούλιο: Παρέμβαση υπέρ ΑΜΕΑ

Για προβλήματα προσβασιμότητας

Παρέμβαση προς τον Δήμο Βρυξελλών για τα σοβαρά προβλήματα
προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρίες αποφάσισε
να κάνει το Ευρωκοινοβούλιο, από την έδρα του στις Βρυξέλλες, ύστερα από
πρόταση της ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Κούνεβα στην Επιτροπή Αναφορών. Η
Επιτροπή Αναφορών, με επιστολή της προς τον Δήμο Βρυξελλών, θα επισημάνει
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρίες στο θεσμικό κέντρο
της ΕΕ και θα ζητήσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Ανάλογη παρέμβαση θα γίνει
και προς τα κράτη- μέλη που δεν εφαρμόζουν το πιλοτικό πρόγραμμα αμοιβαίας
αναγνώρισης της αναπηρίας. Στο πρόγραμμα έχουν ανταποκριθεί μόνο τα 8
από τα 28 κράτη -μέλη της ΕΕ. Με την πρόταση της Κ. Κούνεβα συμφώνησε
και η πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, Cecilia Wikström, η οποία μάλιστα,
υπερθεμάτισε αναφέροντας: «Οι Βρυξέλλες θα έπρεπε να είναι ο φάρος κι όχι ο
ουραγός στα θέματα της ελεύθερής κυκλοφορίας των ανθρώπων με αναπηρίες».
Στην ομιλία της η Κ. Κούνεβα, επισήμανε ότι η κατάσταση στις Βρυξέλλες έχει
φτάσει στο απροχώρητο για τους ανάπηρους . «Δεν είναι δυνατό σε μία πόλη
που στεγάζει πάνω από το 90% των ευρωπαϊκών θεσμών να μην υπάρχουν
υποδομές για την αναπηρία. Δεν είναι δυνατό, την ώρα που διευκολύνεται η
ελεύθερη κυκλοφορία των επιχειρήσεων και του εμπορίου, να δυσχεραίνεται
αυτή την ανθρώπων με κινητικά προβλήματα». Η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
υποστήριξε θερμά την θέσπιση Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, καυτηριάζοντας
τους ειδικούς περιορισμούς που θέτουν οι χώρες στους αναπήρους που επιθυμούν
να κυκλοφορούν πραγματικά ελεύθερα.

 

Πηγη:healthdaily