Ευρωπαϊκά εύσημα για την ενημέρωση των υπηρεσιών διασυνοριακής περίθαλψης

Παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) της χώρας μας για τις υπηρεσίες διασυνοριακής περίθαλψης, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους πολίτες.

Έρευνα η οποία διεξήχθη μεταξύ 33 κρατών-μελών της ΕΕ, αναφορικά με την παροχή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών ιστοτόπων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου, τοποθετεί την Ελλάδα μεταξύ των καλύτερων από πλευράς επίδοσης χωρών. Η μελέτη βασίστηκε μεθοδολογικά σε ψευδο-υποθέσεις ασθενών. Το Ελληνικό ΕΣΕ χαρακτηρίστηκε εύκολα προσβάσιμο και φιλικό. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν, επίσης, ότι απάντησε στη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεών τους καθώς κι ότι επικοινώνησε αυτές τις πολύπλοκες πληροφορίες με κατανοητό και πρακτικό τρόπο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προαναφερόμενης μελέτης, η Ελλάδα αναγνωρίστηκε από το Ecorys – που τη διεξήγαγε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – ως παράδειγμα «Καλής Πρακτικής». Κατόπιν αυτής της διάκρισης, το Ελληνικό ΕΣΕ κλήθηκε στις 8 Μαρτίου στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσει σε μέλη άλλων ευρωπαϊκών ΕΣΕ την προσέγγισή με προτάσεις, συμβουλές και ιδέες του για την πληρέστερη ενημέρωση των ασθενών. Τη χώρα μας εκπροσώπησαν η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΕΟΠΥΥ, Καλλιόπη Κούμπη και η  Συντονίστρια του ΕΣΕ, Βασιλική Κούκου.

Σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ τονίζει τη δέσμευσή του στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματά τους στην περίθαλψη, στο πλαίσιο τόσο του εθνικού όσο και του ενωσιακού δικαίου, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καλλιέργεια και προαγωγή της παιδείας υγείας.

 «Στην προσπάθειά του αυτή, ο Οργανισμός έχει θεσμικό ρόλο να ενημερώνει, διασυνδέει και υποστηρίζει, ασθενείς, παρόχους περίθαλψης, επαγγελματίες υγείας και κέντρα αποφάσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μέσω του ρόλου του αυτού, ο ΕΟΠΥΥ συνεχίζει παράλληλα, την προσπάθειά για την ανάδειξη των ευκαιριών και την προβολή των δράσεων και πρωτοβουλιών της Ελληνικής αγοράς υγείας σε όλες τις διεθνείς συμμετοχές του σε Ευρωπαϊκά δίκτυα και Επιτροπές»τονίζει σχετικά.

Νέα «πύλη» πληροφόρησης από τον ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ πλέον διαθέτει ανανεωμένο, δίγλωσσο (αγγλικά και ελληνικά) ιστότοπο για την ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών στην περίθαλψη, εντός ΕΕ. Η διαδικτυακή αυτή «πύλη» παρέχει, ταυτόχρονα, χρήσιμες πληροφορίες για τους εισερχόμενους Ευρωπαίους ασφαλισμένους που αναζητούν, επιλέγουν ή χρειάζονται εκτάκτως ιατρική φροντίδα στην Ελλάδα.

Το νέο ΕΣΕ, που αποτελεί προϊόν των συντονισμένων δράσεων της Δ/νσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΕΟΠΥΥ (επιμέλεια και οργάνωση) και της Δ/νσης Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ (τεχνική ανάπτυξη), συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα ενημερώνεται, αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται συνεχώς.

Φιλοδοξία του Οργανισμού είναι το eu-healthcare.eopyy.gov.gr να αποτελέσει μέρος ενός μεγαλύτερου στρατηγικού σχεδίου με στόχο την ανθρωποκεντρική φροντίδα και τις ποιοτικές υπηρεσίας υγείας.

 

Πηγη:https://virus.com.gr