Ευρωπαϊκή πλατφόρμα πολιτικής υγείας – σημείο επικοινωνίας και συνέργειας

Η συμμετοχή μιας ΜΚΟ στο θεματικό δίκτυο της πλατφόρμας για έξυπνα, υγιεινά και φιλικά προς τους ηλικιωμένους περιβάλλοντα (SHAFE)

Η Cáritas Coimbra ήταν μέλος της πλατφόρμας της ΕΕ για την πολιτική υγείας​ για μερικά χρόνια, αρχικά συμμετέχοντας ως συντονιστής ομάδας για την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την υγιή και ενεργό γήρανση.

Ως μέλη της πλατφόρμας, λαμβάνουμε το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, όπου και είδα την πρόσκληση για τα θεματικά δίκτυα.
Προτείναμε το SHAFE, το οποίο έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από τα μέλη της πλατφόρμας και είναι σύμφωνο με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κι έτσι επιλεγήκαμε.

Για την Cáritas ήταν πραγματικά ενδιαφέρον να ενταχθεί στην πλατφόρμα ως περιφερειακή οργάνωση. Μέσω της πλατφόρμας, έχουμε αναλάβει και άλλους ρόλους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Φιλοξενούμε επίσης το πρώτο εθνικό θεματικό δίκτυο της πλατφόρμας, το πορτογαλικό δίκτυο για το SHAFE, το οποίο θα ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό από την πλατφόρμα για την πολιτική υγείας. Για πολλές τοπικές και περιφερειακές ομάδες οι οποίες δεν είναι τόσο συνδεδεμένες με τους διεθνείς ενδιαφερόμενους φορείς, η πλατφόρμα αποτελεί ένα σημείο συνάντησης και δημιουργίας συνεργειών.

Η φιλοξενία ενός θεματικού δικτύου στην πλατφόρμα αποτελεί “υπηρεσία μιας στάσης”.

Η πλατφόρμα είναι ταυτόχρονα:

  • μια ασφαλής αποθήκη δεδομένων,
  • ένας προγραμματιστής εκδηλώσεων και
  • ένας διαφημιστής.

Μέσω της πλατφόρμας, μπορούμε να δημοσιεύουμε έγγραφα, να διοργανώνουμε εκδηλώσεις, να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες καθώς και να αποθηκεύουμε και να διαδίδουμε πληροφορίες. Μπορούμε να δικτυωνόμαστε με άλλους και να βλέπουμε τι κάνουν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ακόμη και σε άλλους τομείς. Το δίκτυο SHAFE έχει περισσότερα από 100 μέλη και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα για να επικοινωνούμε μεταξύ μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φιλοξενία δύο διαδικτυακών σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας, που είχαν ικανοποιητική επιτυχία. Πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2018 και ήταν παρόντα περίπου 50 άτομα. Αλλά, καθώς τα σεμινάρια βιντεοσκοπούνται και μεταδίδονται μέσω συνεχούς ροής από την Επιτροπή, μπορεί να τα παρακολουθήσει πολύ μεγαλύτερο ακροατήριο. Το διαδικτυακό σεμινάριο του Ιουνίου το παρακολούθησαν περίπου 300 άτομα. Τα διαδικτυακά σεμινάρια δίνουν στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να ταυτίζουν πρόσωπα και ονόματα, τόσο για την οργάνωσή μας αλλά και για την Επιτροπή και άλλους συμμετέχοντες. Και αυτό είναι πραγματικά χρήσιμο για την ανταλλαγή απόψεων με σαφήνεια, καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα ηλεκτρονικά μηνύματα μπορεί μερικές φορές να παρερμηνεύονται.

Επιδιώκουμε να είμαστε ένας μοχλός θετικής αλλαγής στις κοινότητές μας και η συμμετοχή της οργάνωσής μας στην πλατφόρμα, συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων μεγάλης ηλικίας.

Δεν αρκεί απλώς να συντάσσουμε όμορφα έγγραφα πολιτικής – θέλουμε να έχουν και πρακτική εφαρμογή. Αλλά για να γίνουν οι πόλεις και οι κωμοπόλεις περισσότερο φιλικές προς τους ηλικιωμένους δεν είναι απλώς ζήτημα καλής θέλησης ή εξεύρεσης ορθών πρακτικών. Γνωρίζουμε όλα όσα πρέπει να γίνουν και γιατί πρέπει να γίνουν, αλλά, για να είναι δυνατή υλοποίησή τους, πρέπει να λαμβάνονται και οι κατάλληλες πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις.
Και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμμετέχουν στην πλατφόρμα για την πολιτική υγείας.Άλλωστε, αυτή είναι και η ομορφιά της πλατφόρμας. Είμαστε ένα δίκτυο, και επικοινωνούμε μεταξύ μας.

*Η κ. Carina Dantas, είναι διευθύντρια καινοτομίας στην ΜΚΟ Cáritas Coimbra, που στηρίζει άτομα και κοινότητες σε πέντε επαρχίες της Κεντρικής Περιφέρειας της Πορτογαλίας. Η ΜΚΟ, διαθέτει περίπου 90 κέντρα (με 151 διαφορετικές υπηρεσίες), 1000 εργαζομένους και 150 εθελοντές και στηρίζει περίπου 26.500 άτομα ετησίως μέσω δραστηριοτήτων κοινωνικής υγείας, εκπαίδευσης και άλλων.

Πηγη:http://healthmag.gr