Ευρωπαϊκή πρωτιά Ελλάδας σε οδοντιάτρους – Πολλοί φαρμακοποιοί και λίγοι φυσικοθεραπευτές

Σχεδόν κάθε ενεργός επαγγελματικά φαρμακοποιός στην Ελλάδα αντιστοιχεί σχεδόν σε ένα φαρμακείο, κάτι που δεν συμβαίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πρώτη ευρωπαϊκή χώρα σε αριθμό οδοντιάτρων σε σχέση με τον πληθυσμό είναι η Ελλάδα.

Κατέχει την όγδοη θέση σε φαρμακοποιούς που ασκούν το επάγγελμα και μόλις 16η σε φυσικοθεραπευτές, όπως προκύπτει από πρόσφατα συγκριτικά δεδομένα της Eurostat.

Η χώρα μας κατέχει ακόμη μία πρωτιά σε αριθμό επαγγελματιών Υγείας. Πρόκειται για τους γιατρούς, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται, ωστόσο, στη συγκεκριμένη έκθεση.

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία αφορούν το 2016, η κατάταξη της χώρας μας ανά επάγγελμα Υγείας έχει ως εξής:

Οδοντίατροι

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση, με 13.225 επαγγελματίες ή 122,7 ανά 100.000 πληθυσμού.

Ενδεικτικό της απόστασης που μάς χωρίζει από άλλες χώρες του “Ευρωπαϊκού Νότου” είναι πως η Ισπανία έχει 35.716 οδοντιάτρους ή 76,8 ανά 100.000 πληθυσμού, η Ιταλία 47.559 (80,1 ανά 100.000) και η Πορτογαλία 9.875 (95,6 ανά 100.000).

Φαρμακοποιοί

Με 11.300 άτομα να είναι σήμερα επαγγελματικά ενεργά, αντιστοιχούν 104,9 φαρμακοποιοί ανά 100.000 κατοίκους και η χώρα μας κατέχει την όγδοη ευρωπαϊκή θέση.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως σχεδόν κάθε ενεργός επαγγελματικά φαρμακοποιός στην Ελλάδα αντιστοιχεί σχεδόν σε ένα φαρμακείο (11.000), ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι ενεργοί φαρμακοποιοί δεν έχουν υποχρεωτικά φαρμακείο.

Με βάση, λοιπόν, τον αριθμό των φαρμακείων, η χώρα μας κατέχει μία επίσης πρωτιά (φαρμακεία ανά κατοίκους), η οποία δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία της Eurostat.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2016 αναλογούσαν 96 φαρμακεία ανά 100.000 Έλληνες, αριθμός που κατέτασσε την Ελλάδα στην πρώτη ευρωπαϊκή θέση (η μέση αναλογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση των “28” είναι 31 φαρμακεία ανά 100.000).

Με βάση τον υπολογισμό της Eurostat (ενεργοί επαγγελματίες), την πρώτη θέση σε αναλογία φαρμακοποιών ανά 100.000 κατοίκους έχει η Μάλτα (132,9) και ακολουθούν το Βέλγιο (122,5), η Ισπανία (120.8) και η Ιταλία (115,6).

Φυσικοθεραπευτές

Η χώρα μας βρίσκεται αρκετά χαμηλά στην κατάταξη, με μόλις 7.571 φυσικοθεραπευτές (70,3 ανά 100.000 κατοίκους).

Πολύ πιο ψηλά βρίσκεται η Ισπανία με 48.173 επαγγελματίες (103,6 ανά 100.000) και η Ιταλία με 61.033 (100,7 ανά 100.000).

Στην Πορτογαλία εργάζονται μόλις 1.371 φυσικοθεραπευτές και αναλογούν 13,3 ανά 100.000 πληθυσμού.

Πηγη:https://www.iatronet.gr/