Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο: Προβληματική η εικόνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Ελλάδα

Πάνω από το 47% των ασθενών ανέφεραν άτυπες πληρωμές που κυμαίνονταν από 10 έως 20 ευρώ για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς.

Τεράστια προβλήματα, ελλείψεις και πληρωμές από τους ίδιους τους πολίτες, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της εξωνοσοκομειακής (πρωτοβάθμιας) φροντίδας στην Ελλάδα.

Την ώρα που το υπουργείο Υγείας επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο με τους οικογενειακούς γιατρούς, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα συστήματα και τις πολιτικές Υγείας επισημαίνει τα κενά.

Σε πρόσφατη έκθεση περιγράφεται η κατάσταση και προβάλλονται τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Κατακερματισμένη διοίκηση.
  • Απουσία εθνικής υποδομής διαχείρισης της ποιότητας και παρακολούθησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Έλλειψη κινήτρων στους παρόχους.
  • Απουσία ελέγχου πρόσβασης στο σύστημα.
  • Μεγάλες πληρωμές από τους ίδιους τους πολίτες.
  • Άνιση κατανομή του προσωπικού.

Οι ειδικοί καταγράφουν, επίσης, ανυπαρξία συντονισμού μεταξύ των φορέων της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας και των νοσοκομειακών γιατρών χωρίς σαφώς καθορισμένες διαδικασίες παραπομπής.

Πληρωμές

Στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου γίνεται εκτενής αναφορά στις πληρωμές που κάνουν απευθείας οι ασθενείς, προκειμένου να λάβουν υπηρεσίες που δεν παρέχονται από την Πολιτεία.

Το ένα τέταρτο από αυτές, είναι “ανεπίσημες” ή πληρωμές “κάτω από το τραπέζι”, με αποτέλεσμα να εγείρονται σημαντικά ερωτήματα για την πρόσβαση των πολιτών στο σύστημα.

Ένας από τους κύριους λόγους για την ύπαρξη του φαινομένου αυτού είναι η απουσία μίας ορθολογικής πολιτικής τιμολόγησης των υπηρεσιών στο πλαίσιο του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Συνταγές

Μελέτες έχουν δείξει ότι σχεδόν ένας στους τρεις ασθενείς ανέφερε ότι πραγματοποίησε τουλάχιστον μία ανεπίσημη πληρωμή στην Υγεία.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ασθενείς που ζητούν συνταγές φαρμάκων πρέπει να πληρώσουν επιπλέον ποσά “κάτω από το τραπέζι” για μια υπηρεσία που υποτίθεται ότι παρέχεται δωρεάν.

Πρόσφατη μελέτη έδειξε πως πάνω από το 47% των ασθενών ανέφεραν άτυπες πληρωμές που κυμαίνονταν από 10 έως 20 ευρώ για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, προκειμένου να τούς συνταγογραφηθεί φάρμακο ή εξέταση.

Κρίση

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, η οικονομική κρίση είχε μεγάλη επίπτωση στο σύστημα Υγείας της Ελλάδας.

Η δημοσιονομική πίεση προκάλεσε βλάβες, οι οποίες απαιτούν μία μακροχρόνια στρατηγική αποκατάστασης της ισορροπίας.

Η Ελλάδα – σημειώνουν – έχει μία από τις χαμηλότερες δαπάνες Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα χρήματα που συνολικά δαπανώνται για την περίθαλψη, το 40% καλύπτεται από τις τσέπες των πολιτών.

Η αποκατάσταση της πρωτοβάθμιας φροντίδας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα τα επόμενα τρία χρόνια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη ενός πρώτου σημείου επαφής του πολίτη με το σύστημα Υγείας.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr