Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AGROSH+

Ενίσχυση δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία στον αγροτικό τομέα

Ενημερωτική εκδήλωση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα AGROSH+  διοργάνωσε το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, και ώρα 11 π.μ. στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου. Το πρόγραμμα  AGROSH+ «Υγιεινή και Ασφάλεια στον τομέα της γεωργίας στην Ευρώπη – Ανάπτυξη αγροτικών περιοχών μέσω εκπαίδευσης στην ιατρική της εργασίας και στις υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας» επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφάλειας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας που αφορούν στον αγροτικό τομέα. Αντίστοιχες εκδηλώσεις ενημέρωσης πραγματοποιούνται αυτήν την περίοδο και στις χώρες των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα AGROSH+ (Ρουμανία, Ιρλανδία, Βουλγαρία).

Στην Ημερίδα, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι εκπαιδευτικές δράσεις του AGROSH+, καθώς και ζητήματα που αφορούν στα προβλήματα υγείας των αγροτών, τους επαγγελματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν, την απασχόληση ευπαθών πληθυσμών στον αγροτικό τομέα, τις υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας για τους αγρότες, κ.ά. Στη συζήτηση που ακολούθησε αναγνωρίστηκε η σημασία της στοχευμένης εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας και των τεχνικών ασφαλείας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας που αφορούν στον αγροτικό τομέα και αναφέρθηκε το κενό που υπάρχει στην ενημέρωση των αγροτών για τα θέματα αυτά. Επισημάνθηκε η ανάγκη διάχυσης της σχετικής πληροφορίας στους αγρότες, οι οποίοι συχνά αγνοούν τους επαγγελματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Υγείας, καθηγητές από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, στελέχη του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ειδικοί ιατροί εργασίας και ειδικοί προαγωγής υγείας.

Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT/ESAW, ο αγροτικός τομέας κατέχει την 4η θέση ανάμεσα σε 22 τομείς, όσον αφορά στον αριθμό μη θανατηφόρων, αλλά και θανατηφόρων ατυχημάτων. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία για τις επαγγελματικές ασθένειες παρουσιάζουν την ίδια εικόνα, καθώς ο αγροτικός τομέας είναι ο τέταρτος κατά σειρά με το μεγαλύτερο ποσοστό σε αναρρωτικές άδειες στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Επίσης, όπως αναφέρεται στην Έκτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (ΕΕΣΕ, 2016) σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα είναι αυτές που καλύπτονται λιγότερο με υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.

Η προαγωγή της Υγείας και η Ασφάλεια των εργαζομένων βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Prolepsis. Ειδικά για το ζήτημα της υγείας των αγροτών, που αποτελούν τον βασικό κορμό της πρωτογενούς παραγωγής, το Ινστιτούτο Prolepsis έχει υλοποιήσει στο παρελθόν ερευνητικά και εφαρμοσμένα προγράμματα με στόχο την προστασία της υγείας τους από τα φυτοφάρμακα. Με το AGROSH+, το Ινστιτούτο εστιάζει ξανά στους αγρότες, οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι καθημερινά σε πολλούς επαγγελματικούς κινδύνους και αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται τόσο με τη σωματική τους υγεία (κυρίως, μυοσκελετικά προβλήματα, παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, δερματικές παθήσεις κ.ά) όσο και με την ψυχική τους υγεία. Πολλοί από αυτούς τους κινδύνους, αλλά και ασθένειες μπορούν να προληφθούν με κατάλληλη και έγκαιρη ενημέρωση. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ιατρών εργασίας και άλλων επαγγελματιών του χώρου της Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία, ώστε να παρέχονται στους αγρότες  – και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες των αγροτών – εξειδικευμένες υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας τους.

Σύμφωνα με τη διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του AGROSH+ και στις 4 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, υστερεί η εκπαίδευση και κατάρτιση στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στον αγροτικό τομέα στους ιατρούς εργασίας και στους τεχνικούς ασφάλειας. Ειδικότερα, η εκπαίδευση που προσφέρεται παρέχει γενική πληροφόρηση στους ιατρούς εργασίας, ενώ τα διαθέσιμα επιμορφωτικά σεμινάρια στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας είναι και αυτά γενικού περιεχομένου.

Το πρόγραμμα  AGROSH+ αξιολογεί τις ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία στον αγροτικό τομέα, στοχεύοντας να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει να καλύψει την ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση, προσφέροντας εκπαιδευτικό υλικό, σχεδιασμένο για τους ιατρούς εργασίας και τους τεχνικούς ασφαλείας, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον αγροτικό τομέα, καθώς επίσης και έναν οδηγό καλής πρακτικής για τελικούς χρήστες (διευθυντές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας).

Το AGROSH+ είναι διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα (1/9/2016 – 31/8/2018) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της δράσης «Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)». Το Ινστιτούτο Prolepsis, με Επιστημονική Υπεύθυνο την κα Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και Πρόεδρο του Ινστιτούτου, συμμετέχει από την Ελλάδα ως εταίρος του προγράμματος. Στο AGROSH+ συμμετέχουν επίσης οι οργανισμοί Romtens Foundation (συντονιστής Έργου) και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Victor Babeş (Ρουμανία), το ερευνητικό κέντρο Work Research Centre Ireland Ltd (Ιρλανδία) και το  Ινστιτούτο FCBZR  για  “Την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία“ (Βουλγαρία).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα AGROSH+ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.agrosh.ro/

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr