ΕΦΚΑ: «Μετέωρη» μία στις τρεις αιτήσεις συνταξιοδότησης

Ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός υποψήφιων συνταξιούχων (σχεδόν 1 στους 3, όπως εκτιμάται από στελέχη του Υπουργείου Εργασίας) αναμένεται να λάβει απορριπτική απόφαση από τον ΕΦΚΑ, παρά τις αρχικές προσδοκίες του για τη λήψη συνταξιοδοτικής παροχής.
Γράφει ο Γεώργιος Ι. Κουτσούκος Δικηγόρος – LL.M
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Εν μέσω μιας πολυδαίδαλης κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, αλλά και της αργοπορίας που έχει παρατηρηθεί στον ΕΦΚΑ ως προς την έκδοση εγκυκλίων για την εξειδίκευση αρκετών νομικών διατάξεων που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων, οι περισσότεροι ασφαλισμένοι, μη έχοντας, όπως είναι εύλογο, τη σχετική εξοικείωση με το πλαίσιο που διέπει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, καταφεύγουν σε βεβιασμένες ενέργειες, οι οποίες αποβαίνουν άγονες και άκαρπες.
Πλην της άγνοιας και της κακής εκτίμησης των κοινωνικοασφαλιστικών προϋποθέσεων, άλλες αιτίες που συντελούν σε αυτή την εκτεταμένη απόρριψη αιτήσεων συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ, θα μπορούσαννα θεωρηθούν και οι κάτωθι:
1. Η πλημμελής συγκομιδή δικαιολογητικών από την πλευρά των ασφαλισμένων, λόγω αμέλειας ή άγνοιας ή κακής πληροφόρησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, προσκομίζονται δικαιολογητικά, τα οποία δεν στοιχειοθετούν την ύπαρξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ο ασφαλισμένος είτε κωλυσιεργεί, είτε «μπλέκει» άθελά του με τη γνώριμη σε όλους μας γραφειοκρατία, προκειμένου να αποσπάσει το επιθυμητό πιστοποιητικό.
2. Η παραπληροφόρηση ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες, σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, ποικίλουν αναλόγως του ενταχθέντος στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικού φορέα, οπότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Πλην των γενικών ορίων συνταξιοδότησης, εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να υπάρχουν δυνατότητες πρόωρης εξόδου σε συνταξιοδότηση, υπό ειδικές όμως προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται στο ακέραιο.
3. Η σύγχυση ως προς το τι πραγματικά ισχύει, καθώς, πλην της πολυνομίας, παρατηρείται ότι τελούν ταυτοχρόνως σε ισχύ ακόμη και αντικρουόμενες νομοθετικές διατάξεις, παρά την ενοποίηση των κανόνων του ΕΦΚΑ.
4. Η πίεση που ασκείται, ένεκα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, οι οποίες έχουν μειώσει αισθητά βασικές πηγές εισοδήματος, οπότε αρκετοί εκ των ασφαλισμένων καταφεύγουν βεβιασμένα και με προχειρότητα στη διέξοδο της συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ, χωρίς όμως να έχουν ελέγξει, έστω και στοιχειωδώς, του εάν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr