Ζήτημα ενιαίας κοινοτικής πολιτικής στην υγεία θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών

Ο κορωνοϊός ανέδειξε το σημαντικό πρόβλημα των ελλείψεων.

Τρεις επιστολές και συγκεκριμένα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Mr David Sassoli, και στην Επίτροπο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων κα.Στέλλα Κυριακίδου, προώθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, μέλος της οποίας είναι η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, ζητώντας με αφορμή και τον κορωνοϊό, ενιαία κοινοτική πολιτική σε θέματα υγείας.

Οι επιστολές αυτές που είναι ίδιες και φέρουν την υπογραφή του Γιατρού Paul Garassus που είναι πρόεδρος στην UEHP (Ευρωπαϊκή Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών), υπογραμμίζουν τα εξής:

“Σε ολόκληρη την Ευρώπη, όλα τα νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να καταπολεμήσουν την κρίση του κορωνοϊού, αναπτύσσοντας νέες λύσεις για την αντιμετώπιση του απρόβλεπτου αριθμού ασθενών που πάσχουν από τον ιό.

Αντιπροσωπεύοντας το 20% όλων των νοσοκομειακών κλινών στην Ευρώπη, τα ιδιωτικά νοσοκομεία (που παρέχουν υπηρεσίες οξείας περίθαλψης, αποκατάστασης και ψυχικής υγείας) έχουν δείξει την πλήρη συμμετοχή τους στην ανταπόκριση της δημόσιας υγείας που διαχειρίζονται οι κυβερνήσεις σε κάθε κράτος – μέλος.

Ωστόσο, η UEHP πιστεύει ότι η τρέχουσα κρίση απαιτεί νέες προοπτικές για έναν ευρωπαϊκό συντονισμό της υγείας και μια σημαντική αλλαγή στην επιστημονική και διαχειριστική συνεργασία. Διότι, όπως καταγράφεται στις επιστολές, η έλλειψη κοινής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας έφερε στο προσκήνιο διάφορά προβλήματα, με σημαντικότερο τις ελλείψεις σε κρεβάτια ΜΕΘ, αναπνευστήρες,, φαρμάκων ή συσκευών.

Στο πλαίσιο αυτό, η UEHP ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει την Υγεία προτεραιότητα και, ως εκ τούτου, να καθορίσει βασικούς κανόνες.

Μαθαίνοντας από την κρίση σημαίνει να κατανοήσουμε ότι η πρόκληση της πανδημίας μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την ένωση όλων των δυνάμεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Και καταλήγουν οι επιστολές: “Τα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι απαραίτητο στοιχείο, το οποίο φέρει μεγάλο μέρος της επιβάρυνσης και, ως εκ τούτου, πρέπει να αναγνωριστούν ως εταίροι με ίσα δικαιώματα”.

 

 

Πηγή: https://www.iatronet.gr/