ΗΔΙΚΑ: Λίστα δραστικών ουσιών για απόθεμα γενοσήμων από τα φαρμακεία

Δημοσιεύεται η λίστα δραστικών ουσιών για τις οποίες τα ιδιωτικά φαρμακεία υποχρεούνται να διαθέτουν ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γενοσήμου φαρμάκου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ3(α) 46627/15-06-2018 (Β’ 2285) απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Βρείτε τη λίστα εδώ
Πηγη:http://medispin.blogspot.com