ΗΔΙΚΑ: Νέο οργανωτικό μοντέλο

Διεύρυνση του πεδίου δράσης της

 

Το νέο οργανωτικό μοντέλο της ΗΔΙΚΑ το οποίο στοχεύει να υπηρετήσει αποτελεσματικότερα τους επιχειρησιακούς στόχους που έχουν τεθεί με βάση τον Στρατηγικό σχεδιασμό 2018-2022, αλλά και τη διεύρυνση του πεδίου δράσης της και σε νέες περιοχές πέραν των παραδοσιακών τομέων της Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Ηλεκτρονικής Υγείας, παρουσίασε σε πρόσφατη ημερίδα του οργανισμού, ο πρόεδρος και διευθύνων Σσύμβουλος της Αναστάσιος Τάγαρης. Αναφέρθηκε επίσης και στην υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων μέσω ανοιχτών προτύπων αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες προς όφελος της καθημερινότητας των πολιτών. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας για παροχή σύγχρονων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης τους, αλλά και την παροχή έγκυρης πληροφόρησης προς τους φορείς της πολιτείας για την χάραξη πολιτικών μετά λόγου γνώσεως. Ο οργανωτικός εκσυγχρονισμός της ΗΔΙΚΑ, η εναρμόνιση των λειτουργιών της σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, 20000, και 27001 και η αξιοποίηση της υψηλής τεχνογνωσίας του στελεχιακού της δυναμικού ελπίζουμε ότι θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων μας» τόνισε ο κ. Τάγαρης.

 Κατά την έναρξη της ημερίδας απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, ο οποίος τόνισε ότι η ΗΔΙΚΑ είναι «στρατηγικός εταίρος» του Υπουργείου Υγείας και επεσήμανε τα νέα πεδία συνεργασίας του Υπουργείου με την ΗΔΙΚΑ (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, Μητρώα Ασθενών, άυλη συνταγή, ηλεκτρονική συνταγογράφηση οπιούχων αναλγητικών, διασύνδεση του ΑΗΦΥ με την Κάρτα Υγείας Αθλητή).

 

Πηγη:healthdaily