ΗΕRA: Πρώτο βήμα προς τη δημιουργία ενός δικτύου συνεχώς διαθέσιμων ικανοτήτων παραγωγής

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε προκαταρκτική προκήρυξη, με την οποία παρέχει στους παρασκευαστές εμβολίων και θεραπευτικών μέσων προκαταρκτική ενημέρωση σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για το «EU FAB» που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2022.

Στόχος του «EU FAB» είναι η δημιουργία ενός δικτύου συνεχώς διαθέσιμων ικανοτήτων παραγωγής εμβολίων και φαρμάκων, οι οποίες θα μπορούν να ενεργοποιούνται σε μελλοντικές κρίσεις.

Το «EU FAB» θα καλύπτει πολλαπλές τεχνολογίες εμβολίων και θεραπείας. Προκειμένου οι συμμετέχουσες μονάδες παραγωγής να είναι λειτουργικές ανά πάσα στιγμή, θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα ειδικευμένου προσωπικού, σαφείς επιχειρησιακές διαδικασίες και ελέγχους ποιότητας, έτσι ώστε η ΕΕ να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για να ανταποκριθεί σε μελλοντικές απειλές κατά της υγείας.

Το «EU FAB» θα μπορεί να ενεργοποιήσει γρήγορα και εύκολα το δίκτυο παραγωγικών ικανοτήτων του για την κάλυψη της ζήτησης εμβολίων και/ή θεραπευτικών αναγκών, έως ότου η αγορά αυξήσει τις παραγωγικές της ικανότητες.

Το «EU FAB» θα αποτελέσει βασική συνιστώσα της βιομηχανικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Υγειονομικών Εκτάκτων Αναγκών (HERA), όπως προαναγγέλθηκε στην ανακοίνωση της 16ης Σεπτεμβρίου για την παρουσίαση της HERA, του επόμενου βήματος προς την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.

 

 

Πηγή: https://www.news4health.gr/