Ηλεκτρονικά από σήμερα και οι γνωματεύσεις του ανώτατου συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το σύστημα αιτημάτων των συμβεβλημένων παρόχων προς το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο

Ξεκινά από σήμερα η ηλεκτρονική αποστολή αιτημάτων για γνωμάτευση βάσει του κανονισμού παροχών από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ.

Στο εξής, όλα τα αιτήματα θα κατευθύνονται και θα εξυπηρετούνται βάσει του μοναδικού αριθμού ηλεκτρονικής γνωμάτευσης, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν θα παραλαμβάνονται πλέον χειρόγραφα.

Όπως επισημαίνεται σε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, αιτήματα μπορούν να αποστέλλουν στο ΑΥΣ είτε οι γνωματεύοντες γιατροί, είτε οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας.

Με τη νέα εφαρμογή, οι συμβεβλημένοι μπορούν να αναζητούν με συνδυασμό κριτηρίων την ηλεκτρονική γνωμάτευση ΕΚΠΥ και να αποστέλλουν ηλεκτρονικό αίτημα προς εξέταση στο ΑΥΣ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επισυνάπτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξέταση και τη σχετική συνοδευτική αιτιολόγηση, σε μορφή pdf.

Η εφαρμογή βρίσκεται στο site του ΕΟΠΥΥ και θα είναι διαθέσιμη σε πιστοποιημένους χρήστες με κωδικούς πρόσβασης, όπως γιατροί και συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας, φαρμακεία, για τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις και το eΔΑΠΥ Παροχών.

Κάθε αίτημα θα αποστέλλεται μοναδικά και το σύστημα θα ενημερώνει για την κατάσταση του αιτήματος, με τις αντίστοιχες ημερομηνίες των ενεργειών και την ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Κάθε γνωμάτευση που έχει εγκριθεί θα δύναται να εκτελεστεί σε πραγματικό χρόνο από τον πάροχο.

Επιπλέον, η ίδια δυνατότητα προστέθηκε και στο Φάκελο Υγείας του Ασθενούς (ΦΑΥ). Κάθε πολίτης κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού του φακέλου, μπορεί να υποβάλλει το αίτημά του και να ενημερώνεται άμεσα για την εξέλιξή του.

Με την ηλεκτρονική παρακολούθηση των αιτημάτων προς το ΑΥΣ, κάθε έκδοση γνωμάτευσης που δεν έχει εκτελεστεί ή δεν έχει ηλεκτρονικά δρομολογηθεί προς το ΑΥΣ, θα μπορεί να καταργείται εντός 30 ημερών από την έκδοσή της και θα θεωρείται ως μη γενόμενη.

Πηγη:http://healthmag.gr