Ηλεκτρονικά από 1η Φεβρουαρίου η αποζημίωση για ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων

Νέα διαδικασία για την αποζημίωση υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής από τον ΕΟΠΥΥ, ισχύει από 1ης Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής για Παιδιά και Εφήβους περιλαμβάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, φυσικοθεραπεία και ειδική διαπαιδαγώγηση.

Οι θεραπείες αυτές, χορηγούνται με Ιατρικές Γνωματεύσεις τις οποίες πλέον θα συμπληρώνουν οι θεράποντες ιατροί (που ορίζει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας) ηλεκτρονικά, μέσω ειδικά διαμορφωμένης στον ΕΟΠΥΥ εφαρμογής – πλατφόρμας. Από 1/2/2019 και μέχρις ότου ολοκληρωθεί από τον Οργανισμό, η διαμόρφωση αυτής της ηλεκτρονικής εφαρμογής – πλατφόρμας, όλοι οι οριζόμενοι στον Ε.Κ.Π.Υ. θεράποντες ιατροί, θα συμπληρώνουν συγκεκριμένο Πρότυπο Ιατρικής Γνωμάτευσης Ειδικών Θεραπειών Παιδιών/Εφήβων που έχει αναρτήσει ο ΕΟΠΥΥ.

Οι υπηρεσίες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση), σε περιπτώσεις παιδιών και εφήβων μέχρι 18 ετών, παρέχονται μετά από γνωμάτευση που εκδίδεται – συμπληρώνεται από:

– Παιδοψυχίατρους και κατ’ εξαίρεση σε παραμεθόριες περιοχές, από ψυχίατρο ενηλίκων, – Ιατρούς ειδικότητας νευρολογίας,

– Παιδίατρους εξειδικευμένους στην νευρολογία,

– Παιδίατρους με ειδική εκπαίδευση στην αναπτυξιολογία, – Ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

– Ιατρούς ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας και οφθαλμολογίας σε περιπτώσεις παιδιών με αισθητηριακές διαταραχές,

– Ορθοπαιδικούς σε περιπτώσεις μετεγχειρητικών κινητικών προβλημάτων ή ως συνέπεια μαιευτικής παράλυσης.

Οι γνωματεύσεις εκδίδονται-συμπληρώνονται από ιατρούς κλινικής Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής Υγιεινής, Κέντρων Υγείας ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας

– Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Δημόσια ή εποπτευόμενα από Δημόσιο Φορέα ή από ιατρούς που ασκούν ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα, πιστοποιημένους στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των δέκα οκτώ (18) ετών με σοβαρά κινητικά, νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα, δύναται να παρατείνεται η χορήγηση των ανωτέρω παροχών κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης (διάρκειας μέχρι 1 έτος) και μέχρι την ηλικία των 21 ετών, από ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας Νευρολόγο και Νευροχειρουργό, εφόσον ο ασθενής έχει χειρουργηθεί, από ιατρούς ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας ή οφθαλμολογίας σε περιπτώσεις παιδιών με αισθητηριακές διαταραχές, ορθοπαιδικής, ψυχιατρικής, ιατρών φυσικής ιατρικής κι αποκατάστασης, από ιατρούς των Κ.Υ., Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Κέντρων Ψυχικής Υγείας δημοσίου ή εποπτευόμενα από δημόσιο φορέα υγείας, μετά από έκθεση επανεκτίμησης και επιστημονικής αξιολόγησης της εξέλιξης του ασθενή και της αναγκαιότητας συνέχισης αυτών.

Μετά το εικοστό πρώτο (21) έτος ηλικίας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού, 39, 40, 41, 42, που αφορούν φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, ψυχοθεραπείες ενηλίκων. Σε περιπτώσεις δικαιούχων με νοσήματα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα που αναφέρεται ανωτέρω, δύναται να υποβάλλεται από τον θεράποντα ιατρό σχετικό αίτημα, για καθ’ υπέρβαση έγκριση θεραπειών, προς το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο του ΕΟΠΥΥ.

Πηγη:https://www.dikaiologitika.gr