Ηλεκτρονική έγκριση φαρμάκων: Το σύστημα θα λειτουργήσει τον Οκτώβριο

Παράταση ενός μήνα δόθηκε στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής προέγκρισης των ακριβών φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ. Η ισχύς του ξεκίνησε αρχικά από την 1η Σεπτεμβρίου, αλλά με εγκύκλιο του αντιπροέδρου του Οργανισμού δίνεται παράταση ως την 1η Οκτωβρίου γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα καθολικά.
Η ηλεκτρονική προέγκριση θα εξαλείψει την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων καθώς όλα θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αλλά καθώς υπήρξαν προβλήματα γραφειοκρατικού χαρακτήρα, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι ως τις 24 Σεπτεμβρίου θα είναι δυνατή και η χειρόγραφη κατάθεση χειρόγραφων αιτημάτων αποζημίωσης στις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους μόνον για τα επείγοντα περιστατικά.
Η όλη διαδικασία αφορά τους ασθενείς στους οποίους χορηγούνται Φάρμακα Υψηλού Κόστους, σκευάσματα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα ή χορηγούνται εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, φάρμακα που δεν έχουν μπει στη θετική λίστα και ουσίες πρώιμης πρόσβασης.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com