Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία – Στην ΗΔΙΚΑ το έργο αποτύπωσης της κατάστασης

Κρίνεται απαραίτητη μια ολοκληρωμένη ανάλυση του υφιστάμενου καθεστώτος λειτουργίας των υπηρεσιών συνταγογραφίας στο νοσοκομειακό περιβάλλον και της δυνατότητας ενσωμάτωσης των υπηρεσιών του συστήματος της ΗΔΙΚΑ.

Στην ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης” (ΗΔΙΚΑ), έναντι 24.800 ευρώ, ανατίθεται το έργο μελέτης των δεδομένων, για επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία.

Πρόκειται για το σύστημα που ισχύει στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με το οποίο κάθε συνταγή και παραπομπή πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο υποστηρίζουν από κοινού ΕΟΠΥΥ και ΗΔΙΚΑ.

Το μέτρο είχε αποφασιστεί από πέρυσι και είχε παρουσιαστεί από το Iatronet. Με νέα απόφαση του γενικού γραμματέα Υγείας, εγκρίθηκαν η σκοπιμότητα και το πλαίσιο υλοποίησης.

Με το νέο σύστημα θα υποστηρίζονται οι διαδικασίες συνταγογραφίας των θεραπόντων ιατρών σε επίπεδο εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών. Θα περιλαμβάνει μία σειρά από φίλτρα χορήγησης φαρμάκων – SPC, θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις, συσχέτιση διαγνώσεων με αγωγές, εκτέλεση συνταγών και ιχνηλασιμότητα φαρμάκου.

Από το υπουργείο Υγείας κρίνεται πως ο καταλληλότερος τρόπος απόδοσης της λειτουργικής αυτής δυνατότητας είναι η διασύνδεση των πληροφοριακών υποσυστημάτων του νοσοκομείου με τον κεντρικό μηχανισμό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέσω μηχανισμών διαλειτουργικότητας (e – Prescription API services).

Εκτιμάται πως η δυνατότητα ανάπτυξης κατάλληλων τελικών εφαρμογών χρήστη (γιατρού και φαρμακοποιού) από τους παρόχους των πληροφοριακών συστημάτων παρέχει τα εξής:

 • Τη διατήρηση και χρήση ενός φιλικού και γνώριμου περιβάλλοντος χρήστη από την πλευρά του θεράποντος ιατρού και του νοσοκομειακού φαρμακοποιού.
 • Την αφαίρεση της λειτουργικής πολυπλοκότητας από πλευράς πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων για την απόδοση του συνόλου των ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (όπως αυτή τη στιγμή ισχύει στο σύστημα e – Prescription της ΗΔΙΚΑ ΑΕ).
 • Την ταχύτητα απόδοσης της δυνατότητας χρήσης των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και των Κανόνων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με ενιαίο τρόπο σε εθνικό επίπεδο (και εντός νοσοκομειακού περιβάλλοντος).
 • Την αυτοματοποιημένη επέκταση της καταχωρημένης στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του πολίτη (ΑΗΦΥ) πληροφορίας φαρμακευτικών αγωγών των πολιτών από την επαφή τους με το νοσοκομειακό περιβάλλον.
 • Την ενιαία χρήση κατευθυντηρίων οδηγιών και κανόνων συνταγογράφησης.
 • Την ενίσχυση της υποστήριξης του έργου του νοσοκομειακού γιατρού.
 • Την ενίσχυση της υποστήριξης του έργου του νοσοκομειακού φαρμακοποιού.
 • Την παρακολούθηση των πολιτικών ανάλωσης και διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.
 • Την ουσιαστική ιχνηλασιμότητα των φαρμακευτικών σκευασμάτων.
 • Την παρακολούθηση της χρήσης των αντιβιοτικών και την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας.
 • Τον εξορθολογισμό της δαπάνης φαρμάκου εντός νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
 • Τη δυνατότητα δημοσιονομικού πλαισίου εισαγωγής νέων θεραπειών και πρωτοτύπων αγωγών.
 • Την ενίσχυση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στο νοσοκομειακό περιβάλλον.
 • Τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών όπως αυτές ορίζονται πλέον με την εισαγωγή του κώδικα διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων (GDPR).
 • Την αμεσότερη ολοκλήρωση της απαίτησης εισαγωγής ενιαίου μηχανισμού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ασύμφορες

Στην απόφαση του γενικού γραμματέα αναφέρεται πως κρίνονται ασύμφορες οι εναλλακτικές μορφές χρήσης των τελικών διαδικτυακών εφαρμογών.

Η πρώτη επιλογή είναι η χρήση της τελικής εφαρμογής Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς των νοσοκομείων, η οποία θεωρείται πως έχει τα εξής μειονεκτήματα:

 • Επιβάρυνση των απαιτούμενων από την πλευρά του κεντρικού μηχανισμού της ΗΔΙΚΑ επεξεργαστικών πόρων και επιβάρυνση της απόδοσης του.
 • Επιβάρυνση των διαδικτυακών πόρων του νοσοκομείου (παράλληλη χρήση εξωτερικών εφαρμογών διαδικτυακού τύπου).
 • Ανάγκη αυτόνομης και επαναλαμβανόμενης εγκατάστασης ενημερώσεων των τελικών σταθμών χρηστών (γιατρών).
 • Αδυναμία ενημέρωσης των πληροφοριακών συστημάτων του νοσοκομείου για την ολοκλήρωση άλλων παράλληλων διεργασιών οικονομικής φύσης και επιπέδου φροντίδας των ασθενών (ιδίως των εσωτερικών) και υποβολών (ΕΟΠΥΥ).
 • Αδυναμία ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης φαρμακείου.
 • Ελλιπής ενημέρωση του ιατρονοσηλευτικού φακέλου του ασθενούς.
 • Αυξημένη αντίσταση χρήσης της εφαρμογής από τους γιατρούς.

Η δεύτερη επιλογή είναι η υλοποίηση Αυτόνομων Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων. Ως μειονεκτήματα της επιλογής χαρακτηρίζονται τα εξής:

 • Μεγάλο κόστος ανάπτυξης και υποστήριξης από πλευράς των πληροφοριακών συστημάτων.
 • Μεγάλος χρόνος εξάπλωσης της υπηρεσίας.
 • Απουσία διαλειτουργικότητας με κεντρικές εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
 • Ανάγκη συνεχούς υποστήριξης των διαδικασιών εμπλουτισμού των τοπικών πληροφοριακών εφαρμογών σε σχέση με κάθε αναβάθμιση του ενιαίου τρόπου λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
 • Απουσία κεντρικού ελέγχου των διαδικασιών υιοθέτησης των κανόνων και των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.

Ολοκληρωμένη

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται απαραίτητη μια ολοκληρωμένη ανάλυση του υφιστάμενου καθεστώτος λειτουργίας των υπηρεσιών συνταγογραφίας στο νοσοκομειακό περιβάλλον και της δυνατότητας ενσωμάτωσης των υπηρεσιών του συστήματος της ΗΔΙΚΑ με τη χρήση των μηχανισμών διεπαφών της.

Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσει να αναδείξει την εφικτότητα του εγχειρήματος με όσο το δυνατόν πιο άμεσο, ενιαίο και ουσιαστικά λειτουργικό τρόπο, στη λογική της ενίσχυσης του έργου του προσωπικού (γιατροί, φαρμακοποιοί), της αποδοθείσας φροντίδας και της ενίσχυσης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στο σύνολο του ΕΣΥ.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr