Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία: τι σχεδιάζει το υπουργείο

Επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία επιχειρεί το υπουργείο Υγείας.

Η ηγεσία του υπουργείου εξετάζει ποιος είναι ο καταλληλότερος αλλά και οικονομικότερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο νοσοκομειακό περιβάλλον, τόσο για τους εσωτερικούς (νοσηλευόμενους) ασθενείς όσο και για τους εξωτερικούς.

Όπως φαίνεται, προκρίνεται η διασύνδεση των πληροφοριακών υποσυστημάτων κάθε νοσοκομείου με τον κεντρικό
μηχανισμό του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, μέσω μηχανισμών διαλειτουργικότητας (ePrescription API services).

Αυτός ο τρόπος θεωρείται πιο εύχρηστος και φιλικός προς τους χρήστες ενώ σύμφωνα με το σκεπτικό του υπουργείου Υγείας έχει και μια σειρά από άλλα πλεονεκτήματα όπως:

  • Δυνατότητα χρήσης των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και των κανόνων της ηλεκτρονικής υνταγογράφησης με ενιαίο τρόπο σε εθνικό επίπεδο.
  • Αυτόματη διασύνδεση με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.
  • Παρακολούθηση της διάθεσης φαρμάκων – ίδιως ορισμένων κατηγοριών, όπως τα αντιβιοτικά – από τα νοσοκομεία.
  • Εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων.

Όλα αυτά, βέβαια, βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της… θεωρίας. Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι «μια ολοκληρωμένη ανάλυση τόσο του υφιστάμενου καθεστώτος λειτουργίας των υπηρεσιών συνταγογραφίας στα νοσοκομεία, όσο και της δυνατότητας ενσωμάτωσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, ώστε να διαπιστωθεί πόσο εφικτό είναι το εγχείρημα.

Όπως συνηθίζεται, αναμένεται να οριστεί ειδική τριμελής επιτροπή η οποία θα αναλάβει να αναλύσει και αξιολογήσει όλα τα δεδομένα και μια δεύτερη τριμελής επιτροπή για να παραλάβει τη σχετική ανάλυση. Σύμφωνα με το υπουργείο θα πρέπει να αναλυθούν 10 βασικές παράμετροι του εγχειρήματος, ενώ το κόστος δεν μπορεί να υπερβεί τις 24.800 ευρώ.