Ηλεκτρονικό αίτημα για εισαγωγή στα Κέντρα Αποκατάστασης

Από 17/1/2019 και στο εξής, εισαγωγές ασθενών σε Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης οι οποίες δεν ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία δεν θα γίνονται δεκτές από τον ΕΟΠΥΥ.

Αυτή την ενημέρωση έχουν ιδιωτικές κλινικές αλλά και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Στο άρθρο 44, Αποθεραπεία, αποκατάσταση (ΚΑΑ) κλειστής νοσηλείας , του τροποποιημένου ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ , ΦΕΚ 4898/1-11-2018, παρ. 3 , αναφέρεται ότι “σε κάθε περίπτωση που απαιτείται εισαγωγή σε ΚΑΑ-ΚΝ, νοσηλευόμενου ασθενούς, υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτημα προς το αρμόδιο όργανο του ΕΟΠΥΥ προς έγκριση..”

Ηδη από 10/1/2019 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ , το ηλεκτρονικό έντυπο γνωμάτευσης για εισαγωγή ασθενούς σε ΚΑΑ-ΚΝ , προκειμένου οι Δντές των Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Κλινικών να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα προέγκρισης για εισαγωγή σε ΚΑΑ-ΚΝ ασθενών, στο αρμόδιο όργανο του Οργανισμού.

Η ηλεκτρονική γνωμάτευση θα υποβάλλεται από τον θεράποντα ιατρό 48 ώρες πριν την εκτιμώμενη έξοδο από το νοσοκομείο – κλινική , ο οποίος θα λαμβάνει άμεση ενημέρωση για την έκβαση του αιτήματος ( εγκριτικό ή απορριπτικό) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε και ο ασθενής να ενημερώνεται ,πριν την έκδοση του εξιτηρίου του .

Κατόπιν της υποβολής και της ολοκλήρωσης του ελέγχου από τον Οργανισμό και εφόσον η απόφαση του αρμόδιου οργάνου είναι εγκριτική, ο ασθενής δύναται να μεταβεί προς συνέχιση της νοσηλείας του σε ΚΑΑ-ΚΝ.

Εφαρμογές – Ιατρικές Υπηρεσίες – Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ.

  • Η ηλεκτρονική γνωμάτευση έχει δυνατότητα να επικαιροποιηθεί με νεότερη ιατρική γνωμάτευση, η οποία παραμένει ιστορικά στο σύστημα.
  • Η χειρόγραφη συνταγογράφηση αυτών των συνεδριών δεν θα είναι πλέον αποδεκτή από την παραπάνω ημερομηνία.
  • Η διαδικασία της υποβολής προς αποζημίωση των ανωτέρω δαπανών παραμένει ως έχει και θα πραγματοποιείται κανονικά από την εφαρμογή eΔΑΠΥ Κλειστής Περίθαλψης.

Από 17/1/2019, θα είναι υποχρεωτική η αναφορά στον αριθμό της εγκεκριμένης γνωμάτευσης εισαγωγής ΚΑΑ-ΚΝ, τόσο κατά την αναγγελία εισιτηρίου, όσο και στα παραστατικά αποζημίωσης της δαπάνης. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στον Ασφαλιστικό Φάκελο Υγείας, στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ, δύνανται οι ίδιοι, καθημερινά, να επαληθεύουν διαδραστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Συμπληρωματικές οδηγίες πρόκειται να αποσταλούν μέσω προσωπικών μηνυμάτων της εφαρμογής eΔΑΠΥ, προς όλους τους ιατρούς και τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr