Ημερίδα του ΕΜΑ για το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τα παιδιατρικά φάρμακα

Η ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του EMA στο Canary Wharf, στο Λονδίνο, είναι ένα κρίσιμο βήμα για την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης.

 

Για πιθανές βελτιώσεις  του κανονιστικού πλαισίου που αφορά τα παιδιατρικά φάρμακα συζητά στις 20 Μαρτίου 2018 ο  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) σε ημερίδα που διοργανώνει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του EMA στο Canary Wharf, στο Λονδίνο, είναι ένα κρίσιμο βήμα για την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ιατρικής για τα παιδιά στην Ευρώπη.

Οι κανονισμοί για την Παιδιατρική έχουν τεθεί  σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από το 2007. Το 2017, δημοσιεύτηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια έκθεση δέκα ετών που έδειξε αύξηση των φαρμάκων για τα παιδιά σε πολλές θεραπευτικές περιοχές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κυρίως στη ρευματολογία και στις μολυσματικές ασθένειες. Ωστόσο, αποκάλυψε ότι υπάρχει μικρή πρόοδος  όσον αφορά τις ασθένειες που επηρεάζουν αποκλειστικά τα παιδιά, καθώς και σε ορισμένες σπάνιες ασθένειες.  Με βάση τα συμπεράσματα αυτά, η Επιτροπή, ο EMA και Παιδιατρική Επιτροπή (pdcor) στην Ευρώπη δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για την προώθηση της ανάπτυξης των φαρμάκων για τα παιδιά στην Κοινότητα.

Ένα ευρύτερο φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών / φροντιστών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, και της βιομηχανίας έχει κληθεί στην ημερίδα, προκειμένου να διερευνήσουν τις ευκαιρίες για τον εντοπισμό των αναγκών  στην παιδιατρική.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr