ΗΠΑ: Η μητρική θνησιμότητα αυξήθηκε κατά την πανδημία

Το ποσοστό μητρικής θνησιμότητας μετά την έναρξη της πανδημίας ήταν ακόμα υψηλότερο και επηρέασε δυσανάλογα έγχρωμες και μη λευκές, λατίνες μητέρες.

Η πανδημία COVID-19 και η επίδρασή της επηρέασαν δυσανάλογα τις Αμερικανίδες μητέρες (έγκυες ή που μόλις γέννησαν). Η μητρική θνησιμότητα αυξήθηκε κατά 18% το 2020, σύμφωνα με στοιχεία του National Center for Health Statistics, ξεπερνώντας την κατά ~16% αύξηση στη συνολική θνησιμότητα στις ΗΠΑ το 2020. Σύμφωνα με νέα ανάλυση του University of Maryland και του Boston University, το ποσοστό μητρικής θνησιμότητας μετά την έναρξη της πανδημίας ήταν ακόμα υψηλότερο και επηρέασε δυσανάλογα έγχρωμες και μη λευκές, λατίνες μητέρες.

Ερευνα στο JAMA Network Open, της Marie Thoma, συνέκρινε στοιχεία μητρικής θνησιμότητας.

Γενικά φάνηκαν μεγάλες αυξήσεις στη μητρική θνησιμότητα (33%) και στη μεταγενέστερη μητρική θνησιμότητα (41%) μετά τον Μάρτιο 2020 σε σύγκριση με πριν την πανδημία.

Η αύξηση καθοδηγήθηκε από θανάτους μετά την έναρξη της πανδημίας, που είναι υψηλότερη από αυτή που φαίνεται για τη συνολική υπερβάλλουσα θνητότητα το 2020.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι υπάρχουσες και νέες διαφορές προέκυψαν μετά την πανδημία, με αύξηση  40% στα ηδη υψηλά ποσοστά για έγχρωμες και 74% στα προηγουμένως χαμηλότερα ποσοστά στις λατίνες.

Ο Dr. Declercq, δήλωσε ότι για πρώτη φορά σε μια δεκαετία το ποσοστό μητρικής θνησιμότητας για λατίνες κατά την πανδημία ήταν υψηλότερο από αυτό λευκών γυναικών.

Η COVID-19 κατατάχθηκε ως δευτερεύουσα αιτία θανάτου στο 14.9% μητρικών θιανάτων τους 9 τελευταίους μήνες του 2020-παράγοντας που συντέλεσε για το 32% των λατίνων,το 12.9% των έγχρωμων και το 7% των λευκών γυναικών που γέννησαν.

Στην ανάλυση αιτιών ανακάλυψαν ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις οφείλονταν σε παθήσεις που σχετίζονταν άμεσα με την COVID-19 και παθήσεις που επιδεινώθηκαν από την COVID-19 όπως ο διαβήτης ή η καρδιαγγειακή νόσος.

Όμως, διαταραχές στο σύστημα περίθαλψης θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε καθυστερημένη προγεννητική περίθαλψη.

Χρειάζονται πιο λεπτομερή στοιχεία για τα συγκεκριμένα αίτια μητρικών θανάτων γενικά και για αυτά που συνδέονται με την COVID-19.

Πηγές:
JAMA Network Open, 

 

 

Πηγη: https://www.iatronet.gr/