Η «Ακτινογραφία» του ηλεκτρονικού φακέλλου Υγείας

Tα προβλήματα και τα επόμενα βήματα υλοποίησης

 

Το σημαντικότερο ίσως έργο στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας τα τελευταία χρόνια, ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε πλήρη ανάλυση στο συνέδριο HealthIT. Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Δικηγόρος ΔΝ, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του υπουργείου Υγείας, ο ΑΗΦΥ αποτελεί κομβικό σημείο του συστήματος υγείας, καθώς συνδέεται με τα προσωπικά δεδομένα, με τα big data, με τη διαλειτουργικότητα κ.ά.

Ανέφερε ότι οι διατάξεις για τον ΑΗΦΥ αναθεωρήθηκαν πολύ πρόσφατα, και η αναθεώρηση αυτή περιλαμβάνει αρκετές καινοτομίες, και συνάδει απολύτως με τον κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Κάθε ασθενής έχει πρόσβαση στα δεδομένα του και ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον προσωπικό του φάκελο, δεν επιτρέπεται η χρήση των δεδομένων από τρίτους για σκοπούς πέραν της παροχής υπηρεσιών υγείας, ενώ υπάρχουν πολύ αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία. Όπως ανέφερε η Αθηνά Τριανταφυλλίδη, Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ, προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν αναφορικά με τον φάκελο είναι: Χαμηλός βαθμός κάλυψης από εγγεγραμμένους ιατρούς με βάση πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια, έλλειψη διοικητικού προσωπικού στις ΤΟΜΥ για καταχώρηση στοιχείων πολιτών, δυσκολία αναζήτησης οικογενειακού ιατρού σε όμορους δήμους σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια που έχουν τεθεί, χαμηλή ανταπόκριση δήλωσης της ανάρτησης διαθεσιμότητας των ιατρών στο σύστημα, αναγκαιότητα συνεχούς εκπαίδευσης των γιατρών στις εφαρμογές της Π.Φ.Υ., αλλαγή κουλτούρας του συνόλου της ιατρικής κοινότητας ως προς τη συμπλήρωση του φακέλου.

Όπως ανέφερε η Ελπίδα Φωτιάδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ, τα επόμενα βήματα είναι η αναβάθμιση του περιεχομένου του φακέλου με νέες ενότητες, όπως η γηριατρική, η οδοντιατρική φροντίδα, η κάλυψη εξαρτημένων ατόμων κ.ά. Επίσης, στα επόμενα βήματα περιλαμβάνεται η δυνατότητα αποστολής πληροφόρησης μέσω SMS ή mail στους πολίτες, σχετικά με το ποιος είχε πρόσβαση στα δεδομένα τους και για ποιο λόγο, η ανταλλαγή συνοπτικού ιστορικού υγείας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα διασυνοριακής υγείας, και η ολοκλήρωση του φακέλου με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ο αντιπρόεδρος του ΕΣΠΥ (Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας) Γιάννης Σαμιωτάκης ανέφερε ότι ο ΑΗΦΥ θα αξιοποιήσει τις υφιστάμενες υποδομές έτσι ώστε να μην έχουμε διπλοκαταχωρήσεις και λάθη και κατακερματισμό της πληροφορίας που μπαίνει στο σύστημα. Θα έχει σχεδιαστική ανεξαρτησία από το κομμάτι της μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και θα παρέχει ποιότητα δεδομένων σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης υπό προϋποθέσεις, όπως είναι οι σταθερές κωδικοποιήσεις, η διαχείριση ευθύνης, η ποιότητα των δεδομένων, το μοντέλο ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας, η ελευθερία και η ευελιξία στην ανάπτυξη των εφαρμογών του από τον ιδιωτικό τομέα κ.λπ. Αν γίνει σωστά, μπορεί να σημάνει πολλά για όλο το «οικοσύστημα» ηλεκτρονικής υγείας.

 

Εάν όχι, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.

 

Πηγη:HealthDaily